09 marca 2019

Dlaczego mężczyzna i kobieta nie powinni żyć z sobą bez ślubu

Żyjemy w czasach, w których życie dwojga ludzi bez ślubu jest społecznie akceptowane. Wręcz staje się standardem. Twierdzi się często, że ślub to tylko formalność, papierek a przecież liczy się to, że się kochamy i chcemy być ze sobą.

Ja też kiedyś w starym życiu tak żyłem i myślałem. Teraz mam w swoim otoczeniu osoby, które też żyją i myślą w ten sposób.
Jakiś czas temu pytałem się Boga jak mam patrzeć na takie związki? Jak je traktować? Czy Bóg patrzy na to jak na małżeństwo? Czy sam ślub, wesele, czy jakakolwiek inna ceremonia, w zależności od kultury jest potrzebna do tego, żeby stać się mężem i żoną?
Pytania te zostały też spowodowane stwierdzeniem, które padło z ust pewnego człowieka. Mówił on, że się nawrócił i jest narodzonym na nowo chrześcijaninem bez przynależności wyznaniowej.

Jego stwierdzenie brzmiało mniej więcej tak:
“Jestem przekonany, że według Biblii małżeństwem, czyli mężem i żoną zostaje się nie przez ślub ale przez to, co ma miejsce w noc poślubną. Czyli stosunek płciowy. Że to on jest w tej kwestii kluczowy”

Fakt, pewne miejsca w Biblii mogą coś takiego sugerować.
Ale czy naprawdę tak jest?
Być może jest tak, że ktoś spośród odwiedzających Dom Słowa, żyje bez ślubu lub ma podobne przekonania jak te wyżej przytoczone. 

Jeśli interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć jakie zrozumienie tego tematu otrzymałem, posłuchaj nagrania poniżej.

Pierwsza Księga Kronik 1, 28 i 32

“Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.
Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan”
 

Pierwsza Księga Kronik 1, 36 i 39

Biblia Gdańska
“Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.

A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna”

 

Pierwsza Księga Kronik 3, 1…9

“A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jezreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki,
Ci wszyscy byli synami Dawida poza synami z nałożnic; a siostrą ich była Tamar”
 

Pierwsza Księga Mojżeszowa 16, 1 – 3

“A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar.
Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj.
Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę – było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej – i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi”
 

Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 24

“Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem”

Ewangelia Jana 4, 16 – 18

“Mówi jej: Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj!
Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: Nie mam męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś”
 

Piąta Ksiega Mojżeszowa 23, 3

“Nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego”

Pierwsza Księga Mojżeszowa 30, 4 i 9

“I dała mu Bilhę, służącą swoją, za żonę, i Jakub obcował z nią.
A Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę, służącą swoją, i dała ją Jakubowi za żonę”
 

Pierwszy list do Koryntian 7, 10 – 14

“Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała,
A jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.
Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi;
I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi.
Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte”

Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Przewiń do góry