05 stycznia 2019

Rozwód i małżeństwo

"Witam. Mam do Ciebie pytanie . W jednym ze swych przemówień Powiedziałeś, że jesteś po rozwodzie , a jeśli dobrze Cię zrozumiałem jesteś w nowym związku. Sam mam w swym otoczeniu osoby będące po rozwodach przy czym jedne są w nowych związkach a inne nie , dlatego chciałbym wiedzieć co im doradzić zgodnie ze Słowem Bożym w związku z sytuacja w której się znaleźli . Bo wiem że zdania co do rozwodu wśród chrześcijan są podzielone - jedni uważają, że Bóg dopuszcza taką ewentualność a drudzy są przeciwnego zdania. Myślę ze tą kwestią byliby zainteresowani również i inni chrześcijanie, bo kto niestety obecnie nie ma w swym bliższym lub dalszym kręgu osób będących po rozwodzie?"

Kolejne nagranie będące odpowiedzią na otrzymaną wiadomość, której fragment przytoczyłem powyżej.
Moi Drodzy, można znaleźć wiele nauczań na temat rozwodów czy powtórnych małżeństw wśród chrześcijan. Można znaleźć fragmenty Biblii, które o tych rzeczach mówią. Można też znaleźć wielu “doradców” w tych sprawach. Ja nie chcę tego powielać, co prawda próbowałem. Podchodziłem do tego nagrania cztery razy, wyposażony w wersety , które o tym mówią ale się poddałem. Męczyłem siebie i nie chciałem męczyć Was.
Dlaczego?
Dlatego, że nic nikomu nie pomoże teoretyzowanie. Osoby stojące przed dylematem rozwodu czy powtórnego małżeństwa nie potrzebują teorii, bo je znają.
Czego zatem potrzebują? Pewności, potwierdzenia a to mogą otrzymać tylko z relacji z Bogiem, bo to On zna wszystkie za i przeciw, sprawy jawne i ukryte. Ludzie tacy potrzebują pokoju w sercu, że podejmują słuszną decyzję w zgodzie z wolą Boga. Tego im nie da teoria.
Dlaczego to takie ważne? Bo życie niesie z sobą różne sytuacje. 

Co zrobi człowiek, który na przykład wstąpi powtórnie w związek małżeński nie mając w sercu tego Bożego pokoju i potwierdzenia a tylko zapewnienie ludzkie w chwili jakiejś trudnej sytuacji życiowej?

Będzie miał wątpliwości, czy to czasem nie z powodu tego małżeństwa. Z pewnością znajdą się tacy, którzy mu na to wskażą. Może myśleć, że to Boża kara.
A mając Bożą pewność co do słuszności swojej decyzji nic nie zachwieje jego wiarą.

To co napisałem i nagrałem pochodzi z pierwszej ręki, z mojego własnego doświadczenia. Często bowiem wypowiadają się o tym ludzie nie chodzący w “moich butach”, którzy mają i mieli poukładane życie. Niech im Pan błogosławi.
W tym nagraniu zwróciłem uwagę na to, co wydawało mi się najważniejsze w tym wszystkim. 

Musiałem zrobić taki wstęp w formie tekstu ponieważ nie zawarłem tego w nagraniu. W razie czego jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu.

Miejsca w Biblii mówiące o rozwodzie i małżeństwie

Księga Malachiasza 2, 13 – 16 

“A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście: okrywacie ołtarz PANA łzami, płaczem i wołaniem, tak że już nie patrzy na ofiarę ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki.
Wy jednak mówicie: Dlaczego? Dlatego że PAN jest świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twego przymierza.
Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości.
Mówi bowiem PAN, Bóg Izraela,że nienawidzi oddalania, gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi PAN zastępów. Tak więc strzeżcie swego ducha i nie postępujcie zdradliwie”

 

Ewangelia Mateusza 5, 31 – 32

“Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży”
 

5 Księga Mojżeszowa 24,1

“Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swego domu”
 

Ewangelia Mateusza 19, 3 – 9

“Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?
A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
I powiedział: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
Zapytali go: Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją?
Odpowiedział im: Z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było.
Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży”
 

Pierwszy list do Koryntian 7, 10 – 16

“Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża.
Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony.
Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala.
A jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi.
Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.
Lecz jeśli niewierzący chce odejść, niech odejdzie. W takich przypadkach ani brat, ani siostra nie są w niewoli. Bóg zaś powołał nas do pokoju.
Co bowiem wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo co wiesz, mężu, czy zbawisz żonę?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Udostępnij
powiadomić Cię o nowościach?zostaw swój adres email
 
Przewiń do góry