Dom Słowa

z relacji z Bogiem

logo
14 lipca 2019
Na usilną prośbę brata Bartosza Barana "Bibro", którego świadectwo nawrócenia jest również na tej stronie TUTAJ, poniżej zamieszczam informację od
29 czerwca 2019
Tytuł tego nagrania miał wskazać na to, że dokładnie to samo, w tym przypadku Pan Jezus i Jego Słowo, jest
16 czerwca 2019
"Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa." Tymi słowami z Księgi Przypowieści
02 czerwca 2019
Ostatnio miałem przywilej gościć w pewnej, pięknej winnicy o nazwie Obelisk, położonej w malowniczej krainie jaką są Czeskie Morawy. Przywiozłem
18 maja 2019
Kilka dni temu podczas rozmowy z pewnym bratem w Panu Jezusie weszliśmy na temat czasów ostatecznych. Wtedy pojawiła się we
04 maja 2019
Pamiętam jak po raz pierwszy przeczytałem Psalm 23. Byłem nim bardzo poruszony. Tak mi się spodobal, że od razu zacząłem
Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

Powiadomić Cię o nowościach na stronie?

W 29 rozdziale Księgi Hioba można przeczytać co Hiob mówi o swoim życiu z Bogiem. Jestem przekonany, że jest to Słowo, którym zostałem poruszony przez Ducha Bożego, aby podzielić się z Wami kilkoma myślami tam zawartymi.

Zauważyłem, że Hiob rozpoczął swoją opowieść słowami Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną . A następnie mówi co miało wtedy miejsce. Zrozumiałem, że wszystko to o czym mówi dalej wypływa właśnie z tego, że Wszechmocny był z nim.

Czy nie na tym właśnie polega chrześcijaństwo? Że żyjemy w społeczności z Bogiem, darowanej nam w Panu Jezusie. A On, żywy Bóg wywiera wpływ na nasze życie, co staje się widoczne dla innych w naszym postępowaniu, mówieniu, życiu i służbie.

I właśnie kilkoma przemyśleniami na ten temat, życia chrześcijańskiego zawartego w 29 rozdziale Księgi Hioba, dzielę się w tym nagraniu, do którego  wysłuchania wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Wiem, że nie poruszyłem wszystkich kwestii ale tylko te, które gdzieś zapadły w moje serce. Może to właśnie one są potrzebne dzisiaj?

Za wszystko to, co niedopowiedziane przepraszam. Mam jednak nadzieję, że Duch Święty nie jest ograniczony moją niedoskonałością i pewne kwestie może sam dopowiedzieć w Waszych sercach.

Zatem zapraszam, niech Pan mówi do nas. Ja po lekturze i rozważaniu tego Słowa powiedziałem: Panie! Uczyń mnie takim człowiekiem. Chcę taki być. Bo w tym zobaczyłem Pana Jezusa. Tego też wszystkim słuchaczom życzę.

Całe nagranie w formacie mp3 TUTAJ.

 

 

część 1  25 : 39

 

 

 

część 2  24 : 39

 

 

 

 

Księga Hioba 29, 1 - 23

W nagraniu korzystałem z Biblii Warszawskiej, przekład z roku 1949 tutaj wklejam tekst z Biblii Gdańskiej, gdyż jest bardzo zbliżony.

29:1
Jeszcze dalej Ijob prowadził rzecz swoję, i rzekł:
29:2
Któż mi to da, abym był jako za miesięcy dawnych, za dni onych, których mię Bóg strzegł;
29:3
Gdy pochodnia jego świeciła nad głową moją, a przy świetle jego przechodziłem ciemności;
29:4
Jakom był za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim;
29:5
Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, a około mnie dziatki moje;
29:6
Gdy ścieszki moje opływały masłem, a opoka wylewała mi źródła oliwy;
29:7
Gdym wychodził do bramy przez miasto, a na ulicy kazałem sobie gotować stolicę moję.
29:8
Widząc mię młodzi ukrywali się, a starcy powstawszy stali.
29:9
Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje.
29:10
Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał.
29:11
Bo ucho słuchające błogosławiło mię, a oko widzące dawało o mnie świadectwo,
29:12
Żem wybawiał ubogiego wołającego, i sierotkę, i tego, który nie miał pomocnika.
29:13
Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mię, a serce wdowy rozweselałem.
29:14
W sprawiedliwość obłoczyłem się, a ona zdobiła mię; sąd mój był jako płaszcz i korona.
29:15
Byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu.
29:16
Byłem ojcem ubogich, a sprawy, którejm nie wiedział, wywiadywałem się.
29:17
I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup.
29:18
Przetożem rzekł: W gniaździe swojem umrę, a jako piasek rozmnożę dni moje.
29:19
Korzeń mój rozłoży się przy wodach, a rosa trwać będzie przez noc na gałązkach moich.
29:20
Chwała moja odmłodzi się przy mnie, a łuk mój w ręce mojej odnowi się.
29:21
Słuchano mię, i oczekiwano na mię, a milczano na radę moję.
29:22
Po słowie mojem nie powtarzano, tak na nich kropiła mowa moja.
29:23
Bo mię oczekiwali jako deszczu, a usta swe otwierali jako na deszcz późny.
 
Poniższe wersety pochądzą z Biblii Warszawskiej
 

Księga Izajasza 7, 15

Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.

 

 

Przypowieści Salomona 30, 33

Przez ubijanie mleka robi się masło, mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie

 

Dzieje Apostolskie 5, 13

Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać; ale lud miał ich w wielkim poważaniu.

 

Pierwsza Księga Samuela 2, 8

Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

 

Psalm 113, 5 - 8

113:5
Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach
113:6
I patrzy w dół na niebo i na ziemię?
113:7
Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci,
113:8
Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.
 
 

Pierwszy list do Tesaloniczan 2, 7

Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu; przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci.

 

Pierwszy list do Tymoteusza 4, 12

Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.

 

Ewangelia Jana 7, 24

Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.

 

 

 

Biblia, Księga Hioba

Kilka myśli z 29 rozdziału Księgi Hioba

21 kwietnia 2019

Wykonano w Webwavecms

Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

2018

Kontakt

Messenger i Skype - Adam Dom Słowa

e-mail  domslowa.com.pl@gmail.com

Pole tekstowe
Pole tekstowe
Obszar tekstowy
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Twoja wiadomość została wysłana :)
Coś poszło nie tak :(
Logo Dom Słowa - Biblijny blog audio