Dom Słowa

z relacji z Bogiem

logo
14 września 2019
Siostra Anna podzieliła się swoim świadectwem nawrócenia na Facebooku. Ponieważ jednak wiele osób nie korzysta z tego medium zapytałem, czy
31 sierpnia 2019
Powodem, dla którego zrobiłem nagranie w temacie powtórnego przyjścia pana Jezusa i pochwyceniu Kościoła była krótka wymiana korespondencji z jedną
25 sierpnia 2019
Niedawno w naszym kraju było święto, dzień wolny od pracy. Większości Polakom data 15.08 kojarzy się ze świętem kościelnym, a
27 lipca 2019
Do tego nagrania zostałem zainspirowany tekstem z Księgi Jeremiasza 48, 38  "Na wszystkich dachach Moabu i na jego ulicach tylko
20 lipca 2019
Czy są w naszym życiu rzeczy i sprawy, o które się modlimy i na które czekamy? Czy wierzymy, że będzie
29 czerwca 2019
Tytuł tego nagrania miał wskazać na to, że dokładnie to samo, w tym przypadku Pan Jezus i Jego Słowo, jest
Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

Powiadomić Cię o nowościach na stronie?

W 29 rozdziale Księgi Hioba można przeczytać co Hiob mówi o swoim życiu z Bogiem. Jestem przekonany, że jest to Słowo, którym zostałem poruszony przez Ducha Bożego, aby podzielić się z Wami kilkoma myślami tam zawartymi.

Zauważyłem, że Hiob rozpoczął swoją opowieść słowami Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną . A następnie mówi co miało wtedy miejsce. Zrozumiałem, że wszystko to o czym mówi dalej wypływa właśnie z tego, że Wszechmocny był z nim.

Czy nie na tym właśnie polega chrześcijaństwo? Że żyjemy w społeczności z Bogiem, darowanej nam w Panu Jezusie. A On, żywy Bóg wywiera wpływ na nasze życie, co staje się widoczne dla innych w naszym postępowaniu, mówieniu, życiu i służbie.

I właśnie kilkoma przemyśleniami na ten temat, życia chrześcijańskiego zawartego w 29 rozdziale Księgi Hioba, dzielę się w tym nagraniu, do którego  wysłuchania wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Wiem, że nie poruszyłem wszystkich kwestii ale tylko te, które gdzieś zapadły w moje serce. Może to właśnie one są potrzebne dzisiaj?

Za wszystko to, co niedopowiedziane przepraszam. Mam jednak nadzieję, że Duch Święty nie jest ograniczony moją niedoskonałością i pewne kwestie może sam dopowiedzieć w Waszych sercach.

Zatem zapraszam, niech Pan mówi do nas. Ja po lekturze i rozważaniu tego Słowa powiedziałem: Panie! Uczyń mnie takim człowiekiem. Chcę taki być. Bo w tym zobaczyłem Pana Jezusa. Tego też wszystkim słuchaczom życzę.

Całe nagranie w formacie mp3 TUTAJ.

 

 

część 1  25 : 39

 

 

 

część 2  24 : 39

 

 

 

 

Księga Hioba 29, 1 - 23

W nagraniu korzystałem z Biblii Warszawskiej, przekład z roku 1949 tutaj wklejam tekst z Biblii Gdańskiej, gdyż jest bardzo zbliżony.

29:1
Jeszcze dalej Ijob prowadził rzecz swoję, i rzekł:
29:2
Któż mi to da, abym był jako za miesięcy dawnych, za dni onych, których mię Bóg strzegł;
29:3
Gdy pochodnia jego świeciła nad głową moją, a przy świetle jego przechodziłem ciemności;
29:4
Jakom był za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim;
29:5
Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, a około mnie dziatki moje;
29:6
Gdy ścieszki moje opływały masłem, a opoka wylewała mi źródła oliwy;
29:7
Gdym wychodził do bramy przez miasto, a na ulicy kazałem sobie gotować stolicę moję.
29:8
Widząc mię młodzi ukrywali się, a starcy powstawszy stali.
29:9
Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje.
29:10
Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał.
29:11
Bo ucho słuchające błogosławiło mię, a oko widzące dawało o mnie świadectwo,
29:12
Żem wybawiał ubogiego wołającego, i sierotkę, i tego, który nie miał pomocnika.
29:13
Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mię, a serce wdowy rozweselałem.
29:14
W sprawiedliwość obłoczyłem się, a ona zdobiła mię; sąd mój był jako płaszcz i korona.
29:15
Byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu.
29:16
Byłem ojcem ubogich, a sprawy, którejm nie wiedział, wywiadywałem się.
29:17
I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup.
29:18
Przetożem rzekł: W gniaździe swojem umrę, a jako piasek rozmnożę dni moje.
29:19
Korzeń mój rozłoży się przy wodach, a rosa trwać będzie przez noc na gałązkach moich.
29:20
Chwała moja odmłodzi się przy mnie, a łuk mój w ręce mojej odnowi się.
29:21
Słuchano mię, i oczekiwano na mię, a milczano na radę moję.
29:22
Po słowie mojem nie powtarzano, tak na nich kropiła mowa moja.
29:23
Bo mię oczekiwali jako deszczu, a usta swe otwierali jako na deszcz późny.
 
Poniższe wersety pochądzą z Biblii Warszawskiej
 

Księga Izajasza 7, 15

Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.

 

 

Przypowieści Salomona 30, 33

Przez ubijanie mleka robi się masło, mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie

 

Dzieje Apostolskie 5, 13

Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać; ale lud miał ich w wielkim poważaniu.

 

Pierwsza Księga Samuela 2, 8

Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

 

Psalm 113, 5 - 8

113:5
Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach
113:6
I patrzy w dół na niebo i na ziemię?
113:7
Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci,
113:8
Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.
 
 

Pierwszy list do Tesaloniczan 2, 7

Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu; przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci.

 

Pierwszy list do Tymoteusza 4, 12

Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.

 

Ewangelia Jana 7, 24

Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.

 

 

 

Biblia, Księga Hioba

Kilka myśli z 29 rozdziału Księgi Hioba

21 kwietnia 2019

Wykonano w Webwavecms

2018

Kontakt

Messenger i Skype - Adam z Domu Słowa

e-mail  domslowa.com.pl@gmail.com

Pole tekstowe
Pole tekstowe
Obszar tekstowy
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Twoja wiadomość została wysłana :)
Coś poszło nie tak :(
Logo Dom Słowa - Biblijny blog audio