10 CZERWCA 2024

Tylko Ewangelia

Jakiś czas temu miałem sen. Jedyne co zapamiętałem z tego snu, to te dwa wyraźnie wypowiedziane słowa: Tylko Ewangelia !

Dlaczego? Ponieważ Ewangelia jest wszystkim czego tak naprawdę potrzeba człowiekowi.
Można pomóc alkoholikowi, bezdomnemu, przestępcy, czy komukolwiek innemu.
Jednak bez Ewangelii człowiek taki wciąż pozostanie tym samym człowiekiem. Z tym samym sercem, pragnieniami i problemami.
Tylko Ewangelia może przyprowadzić człowieka do Boga, a przez to do nowego życia w Jezusie Chrystusie.
A przecież kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło oto wszystko stało się nowe. 

Drugi list do Koryntian 5, 17 – 22  (UBG)

 
Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania.
Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.
Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
 
On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top