DOM SŁOWA

Kilka słów o mnie

KRÓTKA HISTORIA

Wierzę, że każdy z nas mógłby o swoim życiu napisać książkę i to nie jedną. Ja nie zamierzam jednak tego robić. Podzielę się jedynie tym, co myślę jest najważniejsze.

Nazywam się Adam Butkiewicz

i urodziłem się, tak jak większość rodaków w kraju nad Wisłą, jako katolik chrześcijanin.

Adam Butkiewicz
Moje życie jednak daleko odbiegało od wzorca jaki nam dał Pan Jezus ale przez długi czas o tym nie wiedziałem. Dotarło to do mojej świadomości dopiero wówczas, gdy moje życie nagle runęło w gruzach a ja znalazłem się w celi najpierw Aresztu Śledczegoa nastepnie Zakładu Karnego, gdzie w sumie spędziłem cztery lata, cztery miesiące i dwa tygodnie. Tam wydarzyło się coś, co zupełnie zmieniło bieg mojego życia a opowiadam o tym w nagraniu zamieszczonym poniżej, do wysłuchania którego zapraszam.

 

Jest to świadectwo mojego nawrócenia, czyli historii o tym, jak to się stało, że naprawdę uwierzyłem w Boga, doświadczyłem Go osobiście i zostałem zbawiony.

Nazywam się Adam Butkiewicz

Adam Butkiewiczi urodziłem się, tak jak większość rodaków w kraju nad Wisłą, jako katolik chrześcijanin. Moje życie jednak daleko odbiegało od wzorca jaki nam dał Pan Jezus ale przez długi czas o tym nie wiedziałem. Dotarło to do mojej świadomości dopiero wówczas, gdy moje życie nagle runęło w gruzach a ja znalazłem się w celi najpierw Aresztu Śledczegoa a nastepnie Zakładu Karnego, gdzie w sumie spędziłem cztery lata, cztery miesiące i dwa tygodnie. Tam wydarzyło się coś, co zupełnie zmieniło bieg mojego życia a opowiadam o tym w nagraniu zamieszczonym poniżej, do wysłuchania którego zapraszam.

Jest to świadectwo mojego nawrócenia, czyli historii o tym, jak to się stało, że naprawdę uwierzyłem w Boga, doświadczyłem Go osobiście i zostałem zbawiony.

Kim jestem?

Narodzonym na nowo dzieckiem Bożym, obmytym z grzechów krwią Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Napełnionym Duchem Świętym, kochającym Boga i Jego Słowo – Biblię. Szukającym  i pragnącym dla swojego życia tego, co jest wolą Boga dla mnie i co jest miłe i dobre w Jego oczach.

Jeśli to, o czym napisałem jest również Twoim udziałem, to jestem Twoim bratem w Panu Jezusie, niezależnie od denominacji. 

Jakie są moje osiągnięcia? 

Żadne. Wszystko cokolwiek mogłem i mogę uczynić, wykonało się dzięki działającej we mnie łasce Boga.

A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. 1 Kor. 14, 3

Taki cel przyświeca mi podczas tworzenia Domu Słowa. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie, zachęta i wszystko to, co może innym pomóc w poznaniu Boga i życiu w społeczności z Nim.

 
Scroll to Top