31 maj 2020

Bądźmy jak Abigail

Abigail to jedna z moich ulubionych postaci biblijnych i chociaż nie czytamy o niej zbyt wiele, to jednak ma ona nam, żyjącym dzisiaj chrześcijanom, coś ważnego do powiedzenia.

Apostoł Paweł w 1 Tym. 2, 12 napisał:  Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać … Ja proponuję jednak abyśmy posłuchali nauki, jaką poprzez tę niewiastę Pan Bóg chce nam przekazać. Od Abigail możemy się wiele nauczyć, nie tylko słuchając jej słów, których nie jest dużo, ale podążając za przykładem jaki ta Boża kobieta nam pokazuje.

Wraz z życzeniem Bożego błogosławieństwa i dotknięcia, zapraszam do wysłuchania.

Pierwsza Księga Samuela 25, 40 – 42  oraz 25, 1. 2 – 3 i 30

25:40
I przybyli słudzy Dawida do Abigail do Karmelu, i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę.
25:41
Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi, i rzekła: Oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego pana.
25:42
I powstała Abigail śpiesznie, i wsiadła na osła, a pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną.
 
25:1
Wtem umarł Samuel. Wtedy zebrali się wszyscy Izraelici, odbyli po nim żałobę i pochowali go przy jego domu w Ramie. Dawid zaś ruszył i udał się na pustynię Paran.
 
25:2
W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem trzy tysiące owiec i tysiąc kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu.
25:3
Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków, z rodu Kalebita.

 

25:30
A gdy Pan wykona na moim panu wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie, i ustanowi cię księciem nad Izraelem,
 

Piąta Księga Mojżeszowa 25, 5

Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyznę. Jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę, i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie.

Drugi list do Koryntian 12, 14

… nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych…

Biblia Warszawska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top