18 listopada 2017

Bóg rozumie, że nie rozumiesz

Wokół nas dzieje się bardzo dużo rożnych rzeczy. Często mają one bezpośredni wpływ na nas, lub też dzieją się w naszym życiu. Wywołują w nas rożne emocje, pytania, czasem sprzeciw czy oburzenie. A to dlatego, że nie rozumiemy dlaczego Bóg postępuje tak a nie inaczej.

Psalm 73, od którego rozpoczyna się to nauczanie, należy do jednego z bardziej lubianych przeze mnie miejsc Biblii. Jego treść jest bardzo potrzebna i pouczająca dla chrześcijan dzisiejszych czasów.
Nie  przeprowadzam tu jednak analizy całego tego Psalmu, tylko zwracam uwagę na dwa miejsca w nim zawarte, które mnie poruszyły.
Cytowany tu fragment Biblii pochodzi z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej wydanej przez Fundację Wrota Nadziei.

Zapraszam do słuchania i modlę się aby to co usłyszysz przyniosło Ci duchowy pożytek.

Psalm 73

Psalm Asafa
“Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela; dla tych, którzy są czystego serca.
Ale moje nogi niemal się potknęły, moje kroki omal się nie zachwiały;
Bo zazdrościłem głupcom, widząc pomyślność niegodziwych.
Nie mają bowiem więzów aż do śmierci, ale w całości zostaje ich siła.
Nie doznają trudu ludzkiego ani cierpień jak inni ludzie.
Dlatego są opasani pychą jak złotym łańcuchem i odziani w okrucieństwo jak w szatę ozdobną.
Ich oczy wystają od tłuszczu; mają więcej niż serce mogłoby sobie życzyć.
Oddali się rozpuście i mówią przewrotnie o ucisku, mówią wyniośle.
Zwracają swe usta przeciwko niebu, a ich język krąży po ziemi.
Dlatego jego lud wraca dotąd i obficie leją się na nich wody;
Bo mówią: Jakże Bóg może o tym wiedzieć? Czy Najwyższy ma wiedzę?
Oto ci są niegodziwi, a powodzi im się na świecie i pomnażają bogactwa.
A więc na próżno oczyściłem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce.
Cały dzień bowiem znoszę cierpienia i co rano jestem chłostany.
Gdybym powiedział: Będę mówił tak samo, skrzywdziłbym ród twoich synów.
Starałem się to rozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne;
Aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec.
Doprawdy na śliskich miejscach ich postawiłeś i strącasz ich na zatracenie.
Oto jak doznali zguby! Nagle niszczeją, strawieni przerażeniem.
Jak sen po przebudzeniu, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich obrazem.
Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie;
Byłem głupi i nic nie rozumiałem, byłem przed tobą jak zwierzę.
A jednak zawsze jestem z tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę.
Poprowadzisz mnie według swej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały.
Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania.
Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki.
Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie.
Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga; pokładam w Panu BOGU moją ufność, aby opowiadać wszystkie jego dzieła.”

Ewangelia Łukasza 15,27-32

“Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał.
Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go.
Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi.
Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.
Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim.
Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.”

Księga Jonasza 4,9-11

“Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: Czy to słuszne, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: Słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć.
A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś; wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął,
A Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?”

Udostępnij

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam
NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

powiadomić Cię o nowościach?zostaw swój adres email
  Przewiń do góry