17 STYCZNIA 2024

O Egipcie i aniołach

Tytuł "O Egipcie i aniołach" mówi o ludziach. Tych którzy dzisiaj są w Egipcie, czyli w trudnościach. I o aniołach, czyli tych, którzy mogą im pomóc.

Hebrajskie słowo Egipt to Micraim albo Macor. Oznacza ono: pierścień oblężenia, oblężenie, okopy, fortyfikacje i strapienie. A pochodzi od innego słowa oznaczającego: wiązać, napastować, więzić, zamykać, krępować, osaczać, otaczać, walczyć, okazywać wrogość, być przeciwnikiem, traktować jak nieprzyjaciela. 
A także, co bardzo interesujące, formować, kształtować, nakreślać, zarysowywać, szkicować.

Natomiast hebrajskie מלאך – mal’âk, czy greckie ἄγγελος – aggelos to praktycznie jedno i to samo słowo, zazwyczaj tłumaczone jako anioł. Ale jego znaczenie to trochę więcej niż niebiańska istota, jak to na ogół się przyjęło. Anioł to po prostu wysłannik, zwiastun, przedstawiciel. I często w Biblii odnosi się do ludzi. Jest tak nazwany Jan Chrzciciel, jego uczniowie posłani do Pana Jezusa, czy też apostołowie posłani przez Pana do Samarii.

Oczywiście nagranie to nie jest wykładem na te tematy. 
Podzieliłem się w nim po prostu tym co mnie poruszyło, z nadzieją, że może poruszy i Ciebie.

Czwarta Księga Mojżeszowa 20, 14 – 16 

…Ty znasz całą udrękę, która nas spotkała;
 
Jak nasi ojcowie zstąpili do Egiptu i mieszkaliśmy w Egipcie wiele lat; i Egipcjanie dręczyli nas i naszych ojców;
 
I wołaliśmy do PANA, a wysłuchał naszego głosu i posłał Anioła, i wyprowadził nas z Egiptu…
 
 

Ewangelia Łukasza 18, 2 – 8 

W pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył.
Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła: Pomścij moją krzywdę na moim przeciwniku.
On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę;
To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie.
I powiedział Pan: Słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia.
A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie?
 
Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
 
 

Księga Sędziów 2, 1

I wstąpił Anioł PANA z Gilgal do Bokim, i powiedział…
 
 

Księga Malachiasza 3, 1

Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów.

Ewangelia Marka 1, 1 – 4

Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u Proroków: Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
 
Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów.
 
 

Dzieje Apostolskie 12, 15

A oni powiedzieli do niej: Oszalałaś! Jednak ona twierdziła, że tak jest istotnie. Odpowiedzieli: To jego anioł.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top