17 września 2017

Boże standardy mimo przemocy wroga

To nauczanie oparte jest na historii o Gedeonie, którego Bóg wybrał do swojego dzieła.

Czasy w, w których my żyjemy są bardzo podobne do tych z życia tego bohatera. Musimy się zmagać z takimi samymi przeciwnościami, ponieważ duchowe moce ciemności nie zmieniły się , ani osłabły z upływem lat. A wręcz przeciwnie, ponieważ im bliżej końca, tym większą przemoc stosuje szatan.

Księga sędziów 6,2-4

“A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie.
I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał nadciągnęli Midiańczycy i Amalekici, i ludzie ze wschodu i napadali go,
Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy, i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła”

4 Mojz. 25,18

“Gdyż oni odnoszą się wrogo do was przez swoje knowania, które uknuli przeciwko wam przez Peora i przez Kozbę, córkę księcia midiańskiego, ich siostrę, która została zabita w dniu klęski wywołanej sprawą Peora.”

5 Mojż. 25,17-18

“Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu,
Że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle, i nie bał się Boga.”

Księga Sędziów 6,11-12

“Pewnego razu przyszedł anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami.
I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny!”

Księga Sędziów 7,2-3

“I rzekł Pan do Gedeona: Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy.
Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy.”

5 Mojż. 20,8

“I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak: Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje.”

Księga sędziów 7,4-7

“I rzekł Pan do Gedeona: Jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie Ja ich tam wypróbuję; o którym ci powiem: Ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem: Ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie.
Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno; tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić.
A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła trzystu mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody.
I rzekł Pan do Gedeona: Przez tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce; cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości.”

Księga Sędziów 7,8

“Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych trzystu mężów zatrzymał; a obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie, w dolinie.”

Księga Sędziów 7,9

“Tejże nocy rzekł Pan do niego: Wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje.”

Udostępnij

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam
NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

powiadomić Cię o nowościach?zostaw swój adres email
  Przewiń do góry