20 lipca 2019

Czy czekasz na Boże Słowo?

Czy są w naszym życiu rzeczy i sprawy, o które się modlimy i na które czekamy? Czy wierzymy, że będzie tak, jak tego oczekujemy? A jeśli wierzymy to na podstawie czego wierzymy? Czy wierzymy tylko dlatego, że bardzo tego chcemy?

Jest tylko jedna pewna rzecz, o którą możemy oprzeć naszą wiarę i się nie zawieść. Jest to Słowo Boga.

Ale nie mam tutaj na myśli Biblii jako takiej, ale Słowo żywe. To które wypowiedział do nas sam Bóg. Nie do wszystkich razem, ale do mnie i do Ciebie. Indywidualnie do konkretnej osoby i w konkretnej sprawie.

To nagranie ma nas zachęcić do szukania i oczekiwania Słowa od Boga dla nas. Ponieważ sam Pan troszczy się o to, aby wypełnić to, co powiedział. Oczywiście w swoim czasie 🙂 

Myślę, że dobrym uzupełnieniem do tego, co mówię będzie też krótki tekst, który napisałem już jakiś czas temu pod tytułem Jak mówi do mnie Bóg.

Zapraszam na nagranie.

Księga Nehemiasza 4, 19 – 20

“Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników, i do pozostałego ludu: Pracy jest dużo i na różnych miejscach, my zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego.
Toteż w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie; Bóg nasz będzie walczył za nas”

Biblia Warszawska

Księga Izajasza 55, 8 – 11

“Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,
Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.
Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,
Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

Biblia Warszawska

Psalm 85, 8

“Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Księga Habakuka 2, 1

“Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę”

Biblia Warszawska

Księga Jeremiasza 23, 29

“Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę?”

Biblia Warszawska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top