21 marca 2020

Czy oddaliśmy Bogu wszystko

Jakiś czas temu pewna siostra w Panu Jezusie zapytała mnie w mailu czy zrobiłem już nagranie na temat finansów.

W poniższym nagraniu poruszam ten właśnie temat. Mam nadzieję, że dla kogoś okaże się ono pomocnym. Zapraszam.

Czwarta Księga Mojżeszowa 11, 16 – 17

“I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywiedź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą;
Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę w nich, i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić”
 

Ewangelia Łukasza 21, 1 – 4  i  12, 33

“A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy.
Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze,
I rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie”
“Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy”
 

Dzieje apostolskie 4, 34 – 37

“Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów”
 

Ewangelia Marka 10, 28 – 30

“I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą.
Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii,
Który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego”
 
Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top