21 marca 2020

Czy oddaliśmy Bogu wszystko

Jakiś czas temu pewna siostra w Panu Jezusie zapytała mnie w mailu czy zrobiłem już nagranie na temat finansów.

W poniższym nagraniu poruszam ten właśnie temat. Mam nadzieję, że dla kogoś okaże się ono pomocnym. Zapraszam.

Czwarta Księga Mojżeszowa 11, 16 – 17

“I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywiedź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą;
Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę w nich, i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić”
 

Ewangelia Łukasza 21, 1 – 4  i  12, 33

“A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy.
Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze,
I rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie”
“Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy”
 

Dzieje apostolskie 4, 34 – 37

“Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów”
 

Ewangelia Marka 10, 28 – 30

“I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą.
Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii,
Który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego”
 
Biblia Warszawska
Udostępnij

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam
NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

powiadomić Cię o nowościach?zostaw swój adres email
  Przewiń do góry