23 marca 2019

I będzie ich dusza jak ogród nawodniony, i już nie będzie pragnąć

Od Jebus do Jeruzalem i od Twierdzy Syjon do Miasta Dawida, czyli o przemianie jakiej dokonuje Pan Jezus w życiu człowieka. Oczywiście gdy go już zdobędzie.

W Drugiej Księdze Samuela 5, 6 – 10 i w Pierwszej Księdze Kronik 11, 4 – 9 opisana jest historia zdobycia przez Dawida miasta, wtedy jeszcze zwanego Jebus a potem Jerozolima. Opis ten nie jest tylko zwykłym faktem historycznym, ale zawarta jest w nim wspaniała duchowa prawda.
Ukazuje ona w jakim celu Pan Jezus chce nas zdobyć i jakiej przemiany dokonuje w człowieku.
Prawda ta na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, ukryta jest natomiast w nazwach i imionach.

Oto kilka przykładów:

Jebus – klepisko. Od zdeptać, odrzucić, podeptać, zbezcześcić, wierzgać.

Jerozolima – nauczanie pokoju. Z połączenia dwóch słów Jarah i Salam.

Jarah – rzucać, strzelać, lać. Używane jako: rzucać, kłaść, stawiać, strzelać strzałami, zrzucać wodę, spuszczać deszcz.

Salam – być w przymierzu pokoju, być spokojnym, żyć spokojnie. Również: uczestniczący w przymierzu pokoju, zawierać pokój z, powodować bycie spokojnym, żyć w pokoju. Być pełnym, być zdrowym, być zakończonym, być niezranionym. Skończyć, czynić bezpiecznym, czynić zdrowym bądź dobrym, odnawiać, wynagradzać straty, płacić, nagradzać, być wykonanym, zostać odpłaconym, zostać wynagrodzonym. Dokończyć, wykonać, położyć kres.

Dawid – ukochany.

Syjon – spieczone miejsce. Od suchość, susza, pustynia.

Joab – Jahwe jest ojcem.

Powyższe wyjaśnienia cytowane są za Słowniekiem Stronga i pokazują jakim jest serce i życie człowieka bez Boga.  Jak również to, z czym Pan Jezus do takiego człowieka przychodzi i jakiej przemiany w nim dokonuje.

Ja gdy to sprawdzałem byłem tym zachwycony i zbudowany. Dlatego też dzielę się tym z Wami, mając nadzieję, że tak samo to odbierzecie.

Zapraszam do słuchania.

Druga Księga Samuela 5, 6 – 10

“I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi: Nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą. Co miało oznaczać: Nie wejdzie tutaj Dawid.
Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon; jest ona miastem Dawida.
W tym dniu Dawid powiedział: Kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał, i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. I przedarł się jako pierwszy Joab, i został wodzem. Dlatego mówi się: Ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni.
Zamieszkał tedy Dawid w twierdzy i nazwał ją Miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Millo ku środkowi.
I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg Zastępów, był z nim”
 

Pierwsza Księga Kronik 11, 4 – 9

“Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie kraj zamieszkiwali Jebuzejczycy,
Mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida: Nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon – to jest Miasto Dawida.
Dawid powiedział wtedy: Kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Serui, i został naczelnikiem.
Potem Dawid zamieszkał w twierdzy, którą dlatego nazwano Miastem Dawida,
Rozbudowując miasto wokoło Millo, Joab zaś odbudował resztę miasta.
Dawid rósł coraz bardziej w potęgę, Pan Zastępów bowiem był z nim”
 

Księga Jeremiasza 31, 11 – 12

“Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń.
I przyjdą, i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu, i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, i oliwy, do owieczek i bydła; i będzie ich dusza jak ogród nawodniony, i już nie będzie pragnąć”

Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top