17 listopada 2018

Kilka słów na temat chrztu

Nie ma chyba żadnego ewangelicznie wierzącego człowieka, który nie zetknąłby się z tematem chrztu. Niektórzy zadają sobie pytania: czy muszę się ochrzcić? A czym wogóle jest chrzest? Czy jest potrzebny?

Na temat chrztu można znaleźć wiele materiałów, wykładów itd.
Nie chciałem żeby to nagranie było powieleniem tego, co już wielu wcześniej powiedziało. Chciałem w nim tylko przedstawić pewne spojrzenie na temat chrztu, które jak wierzę obrazuje duchową rzeczywistość tego aktu.
Nie odpowiadam w nim na wszystkie pytania, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego nagrania, za sprawą Bożego Ducha, odpowiedzi staną się jasne.

Na wszelkie pytania, gdyby się pojawiły, chętnie odpowiem.

Zapraszam do słuchania a Pan Bóg niech błogosławi.

Ewangelia Łukasza 22, 20

“Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa”

List do Rzymian 6, 3 – 4

“Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili”
 

Dzieje apostolskie 2, 38

“A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”

Pierwszy list do Koryntian 10, 1 – 4

“A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.
I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,
I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus”
 

Druga księga Mojżeszowa 13, 17 – 18a

“A gdy faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu.
Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu”
 
Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top