05 września 2017

Nazwać Jezusa Panem w Duchu Bożym

Wielu ludzi nazywa Pana Jezusa swoim Panem, jednakże ich życie ukazuje, że jest zupełnie inaczej. Ponieważ są to tylko słowa ich ust.

Jako młody wierzący zastanawiałem się jak to możliwe, że ludzie nazywają Pana Jezusa Panem a przecież nie mają Ducha Świętego. A przecież apostoł Paweł mówił, że bez Niego to niemożliwe. Mylił się? Nie. To ja nie rozumiałem 🙂
Do prawdziwego nazwania Pana Jezusa swoim Panem potrzeba mocy Ducha Świętego.
Dlaczego i z jakimi konsekwencjami dowiesz z tego krótkiego nagrania.

1 List do Koryntian 12,3

“Przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc, nie rzecze Jezusa być przeklęstwem; i nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego.”

1 Kronik 12,16-18

“Przyszli także niektórzy z synów Benjaminowych i z Judowych, do miejsca obronnego, do Dawida.
   I wyszedł Dawid przeciwko nim a odpowiadając, rzekł im: Jeźliście spokojnie przyszli do mnie, abyście mię ratowali, serce też moje złączy się z wami; ale jeźliście przyszli, abyście mię wydali nieprzyjaciołom moim, (choć nie masz nieprawości przy mnie) niech w to wejrzy Bóg ojców naszych, a niech sądzi.
   Tedy Duch przyoblekł Amazyjasza, przedniejszego między hetmanami, i rzekł: Twoiśmy, o Dawidzie! a z tobą przestajemy, synu Isajego. Pokój, pokój tobie, i pokój pomocnikom twoim! gdyż ci pomaga Bóg twój. A tak przyjął ich Dawid, i postanowił ich hetmanami wojska.”

Tekst z Biblii Gdańskiej

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top