Dom Słowa

z relacji z Bogiem

logo
30 maja 2020
Abigail to jedna z moich ulubionych postaci biblijnych i chociaż nie czytamy o niej zbyt wiele, to jednak ma ona
17 maja 2020
"Dzieci, młodzieńcy i ojcowie" to swego rodzaju świadectwo. Spojrzenie wstecz na drogę rozwoju, którą przebyłem w życiu z Bogiem. Do
19 kwietnia 2020
Problemy w chrześcijańskim życiu osobistym, rodzinnym i w służbie. Zniechęcenie, zamęt, zamieszanie. Takie objawy mogą świadczyć o obecności i działalności
21 marca 2020
Jakiś czas temu pewna siostra w Panu Jezusie zapytała mnie w mailu czy zrobiłem już nagranie na temat finansów. W
01 stycznia 2020
"Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem" Takimi słowami Apostoł Paweł podsumował swoje chrześcijańskie życie. A ja, czy mógłbym powiedzieć
20 grudnia 2019
Czy my, biblijni chrześcijanie, ludzie wierzący możemy stanowić przeszkodę w słuchaniu i przyjęciu Ewangelii przez innych? Osobiście jestem przekonany, że
Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

Powiadomić Cię o nowościach na stronie?

"Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa." Tymi słowami z Księgi Przypowieści Salomona 1, 23 zostałem ostatnio poruszony. Nie wiedziałem tylko dlaczego. Pytałem więc Pana o to Słowo i zrozumiałem, że mam zrobić nagranie w formie ostrzeżenia.

Jeżeli kochasz Boga całym sercem, poddajesz Mu się i idziesz za Nim będąc posłusznym Jego nauce, to te słowa nie są kierowane do Ciebie. Aczkolwiek nie znaczy to, że nie skorzystasz słuchając.

Natomiast jeśli prowadzisz z Bogiem spór, czujesz że On napomina Cię a Ty nie chcesz Mu się poddać myśląc, że to On ulegnie Twoim argumentom to z pewnością jesteś adresatem tego przesłania.

Nie jest to przesłanie potępiające ale raczej zachęcające ostrzeżenie mające źródło w miłości i dobroci Boga.

Zapraszam.

Nagranie w formacie mp3 TUTAJ.

 

 

czas 30 : 14

 

 

 

 

Przypowieści Salomona 1, 23 - 31

1:23
Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa.
1:24
Ponieważ wołałam, a odmawialiście; wyciągałam rękę, a nikt nie zważał;
1:25
Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia;
1:26
Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie.
1:27
Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie;
1:28
Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą.
1:29
Bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni PANA;
1:30
Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim upomnieniem.
1:31
Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swymi radami.
 

Księga Jeremiasza 11, 6 - 11 i 14

11:6
I PAN powiedział do mnie: Głoś wszystkie te słowa w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy, mówiąc: Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je.
11:7
Usilnie bowiem ostrzegałem waszych ojców od dnia, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu, aż do dziś, z wczesnym wstawaniem i ostrzeganiem, mówiąc: Słuchajcie mego głosu.
11:8
Oni jednak nie usłuchali ani nie nakłonili swego ucha, ale każdy postępował według uporu swego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie słowa tego przymierza, które nakazałem im wypełniać, a nie wypełnili.
11:9
I PAN powiedział do mnie: Znalazł się spisek wśród mężczyzn Judy i mieszkańców Jerozolimy.
11:10
Wrócili do nieprawości swoich przodków, którzy nie chcieli słuchać moich słów; poszli i oni za innymi bogami, aby im służyć. Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.
11:11
Dlatego tak mówi PAN: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli się wydostać; a choćby wołali do mnie, nie wysłucham ich.
 
11:14
Dlatego ty się nie módl za ten lud i nie zanoś za niego wołania ani modlitwy, bo ja go nie wysłucham, gdy do mnie będzie wołać w czasie swego utrapienia.
 

Księga Ezechiela 8, 18

Dlatego ja również postąpię z nimi w zapalczywości. Moje oko ich nie oszczędzi i nie zlituję się nad nimi. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham.
 

Księga Zachariasza 7, 8 - 13

7:8
I słowo PANA doszło do Zachariasza mówiące:
7:9
Tak mówi PAN zastępów: Sądźcie sprawiedliwie i okazujcie miłosierdzie i litość, każdy swojemu bratu.
7:10
Nie uciskajcie wdowy i sieroty, obcego i ubogiego i nie obmyślajcie zła w swoich sercach, jedni przeciwko drugim.
7:11
Ale oni nie chcieli słuchać i odwrócili się plecami, i zatkali swoje uszy, aby nie słyszeć.
7:12
Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie słuchać prawa i słów, które posyłał PAN zastępów przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego nadszedł wielki gniew od PANA zastępów.
7:13
I stało się tak, że podobnie jak gdy on wołał, a oni nie słuchali, tak też gdy oni wołali, ja ich nie wysłuchałem, mówi PAN zastępów.
 

Ewangelia Mateusza 7, 24 - 27

7:24
Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale.
7:25
I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.
7:26
A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
7:27
I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki.
 

Druga Księga Mojżeszowa 20, 7

Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.

 

Przypowieści Salomona 30, 9 

Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie.

 

Drugi list do Tymoteusza 2, 19

Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.

 

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 

 
ruiny, domy, huragan

Nie lekceważ Bożego napominania

16 czerwca 2019

Wykonano w Webwavecms

Kontakt

Messenger i Skype - Adam z Domu Słowa

e-mail  domslowa.com.pl@gmail.com

Pole tekstowe
Pole tekstowe
Obszar tekstowy
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Twoja wiadomość została wysłana :)
Coś poszło nie tak :(
Logo Dom Słowa - Biblijny blog audio