20 grudnia 2019

Nie stawiajmy przeszkód Ewangelii

Czy my, biblijni chrześcijanie, ludzie wierzący możemy stanowić przeszkodę w słuchaniu i przyjęciu Ewangelii przez innych?

Osobiście jestem przekonany, że tak.

Tytuł tego nagrania jest głównym przesłaniem wszystkiego o czym tu mówię. A całość, jak i większość moich nagrań, nie jest typową egzegezą fragmentów Biblii ale właśnie swego rodzaju poselstwem, myślą, czymś co jak wierzę Pan Jezus chce aby pozostało w naszych sercach.

Pierwszy list do Koryntian 9, 12 i 19 – 23

“Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej”

“Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.
I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.
Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.
Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.
A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu”
 

Pierwszy list do Tymoteusza 6,1

“A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono”

List do Tytusa 2,5

“Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono”

List do Kolosan 4,5

“Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas”

Biblia Warszawska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top