18 sierpnia 2018

O Bogaczach i Łazarzach

Bogacz to ktoś, kto ma więcej niż potrzebuje. Łazarz to ten, któremu pomaga Bóg, takie bowiem jest znaczenie tego imienia. W każdej społeczności znajdziemy ludzi należących do jednej z tych grup, powiem więcej, każdy z nas należy do jednej z tych grup.

Są ludzie, którzy mają więcej niż im potrzeba i są tacy, którym brakuje, którzy liczą na Bożą pomoc i modlą się do Niego o to, by jakoś starczyło, by mogli związać koniec z końcem, czy zaspokoić potrzeby. Jakie są ich relacje?

Nagranie to jest swego rodzaju drogowskazem a jednocześnie znakiem ostrzegawczym.
Zapraszam do posłuchania, wyciągnięcia wniosków. Niech nam Pan Jezus błogosławi i pomoże.

W ramach informacji chciałbym poinformować iż na stronie SPOŁECZNOŚĆ zamieszczam Wasze świadectwa nawrócenia, lub innego rodzaju opisy działania Bożego w Waszym życiu. Może i Ty chciałbyś/chciałabyś się podzielić swoją historią? Może to być w jakiejkolwiek formie – tekst, nagranie. Gorąco do tego zachęcam. Niech imię Pana Jezusa będzie w tym uwielbione. Każdego chętnego zapraszam do kontaktu.

 

Pierwszy list do Tymoteusza 6, 17 – 19

“Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela,
Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi,
Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego”
 

Ewangelia Łukasza 16, 19 – 25

“A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały.
I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany.
I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany.
A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu.
Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz”

Ewangelia Mateusza 23,23

“Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać”

Księga Ezechiela 16,49

“Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego”

Pierwszy list Jana 3,17

“Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?”

List Jakuba 2,14 – 16

“Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,
A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?”
 

Ewangelia Łukasza 16, 9 – 13

“I ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków.
Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy.
Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość?
A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną?
Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie”

Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top