06 STYCZNIA 2022

O niesprawiedliwej mamonie

Werset o niesprawiedliwej mamonie stał się wczoraj tematem rozmowy na jednej z grup chrześcijańskich, do których należę.

Początkowo nie zamierzałem robić z tego nagrania. Chciałem tylko przyjżeć się bliżej czym jest niesprawiedliwa mamona i w tej grupie odpowiedzieć.
Jednak przyglądając się temu dziś rano zmieniłem zdanie. Pomyślałem bowiem, że może warto podzielić się szerzej. Aby i inni, spoza grupy, mogli skorzystać. Tym bardziej, że od jakiegoś już czasu nic w Domu Słowa nie opublikowałem.
Zatem zapraszam.

Mammõnas – rzeczownik rodzaju męskiego. Etymologia aramejska („ufność”, „pewność”, „bogactwo”, poddane personifikacji)

• mamona, pieniądze, skarb;

• Mamon – imię kananejskiego bożka bogactwa finansowego i powodzenia materialnego. Za bóstwem tym ukrywa się demon chciwości i pożądliwości dóbr materialnych. Od jego imienia ukuto nieformaliną nazwę pieniądza: „mamona”

 

Ewangelia Łukasza 16, 9 i 13

I ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków.

Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Pierwszy list do Koryntian 6, 9 – 10

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy.
Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
 

Pierwszy list do Tymoteusza 6, 17 – 19

Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela.
 
Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi.
 
Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego.
 

Drugi list do Koryntian 9, 6 – 11

A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.
 
Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
 
A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,
 
Jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki.
A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej;
 
A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu.
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top