23 CZERWCA 2018

O ojczyźnie, patriotyźmie i żołnierzach niezłomnych

Pismo Święte mówi do chrześcijan, czyli tych, którzy narodzili się na nowo z Boga, że ich ojczyzna jest w niebie. Tam, skąd oczekują Zbawiciela, Pana Jezusa i dokąd zmierzają, ponieważ są na tej ziemi tylko pielgrzymami. Że są żołnierzami Pana Jezusa, powołanymi przez Niego do służby i żeby podobać się Temu, który ich do tej służby powołał nie powinni angażować się w sprawy doczesnego życia.

Od jakiegoś już czasu widzi się rozkwit różnego rodzaju ruchów patriotycznych, w które również angażują się chrześcijanie. Osobiście nie osądzam tych sióstr i braci, każdy postępuje w zgodzie z własnym sumieniem. Jednak w świetle tego co mówi na temat mojej ojczyzny Pismo Święte mogę się z tym nie zgadzać.

Chcę być patriotą i oddać życie za i dla mojej ojczyzny – NIEBIAŃSKIEJ OJCZYZNY

Chcę być żołnierzem niezłomnym dla mojej ojczyzny – NIEBIAŃSKIEJ OJCZYZNY

Umarłem bowiem z Chrystusem i żyję w Nim dla Jego celów i spraw.

Pan Jezus chociaż się urodził i żył w Izraelu powiedział Ew. Jana 18,36:
“Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd”

Zapraszam do słuchania, może dla kogoś z Was będzie to pożyteczne, czego pragnę i o co też się modlę.

List do Filipian 3, 20

“Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa”

2 List do Tymoteusza 2, 4

“Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał”

List do Hebrajczyków 11, 13b -16

“… wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.
Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.
I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;
Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto”

4 Mojżeszowa 20, 17 i 19

“Pozwól nam przejść przez twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola uprawne ani przez winnice i nie będziemy pić wody ze studzien; pójdziemy drogą królewską, nie zboczywszy ni w prawo, ni w lewo, aż przejdziemy przez twoją ziemię.
Synowie izraelscy odpowiedzieli mu: Pójdziemy utartą drogą, a jeżeli już my i nasze stada będziemy pić twoją wodę, to zapłacimy za nią; rzecz to błaha. Chodzi tylko o to, abym pieszo przeszedł”

1 Mojżeszowa 23, 3 – 13

“Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc:
Jestem u was osiadłym przybyszem; dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą.
Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak:
Słuchaj nas, panie. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą.
Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom,
I mówił z nimi tak: Jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara,
Aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was.
Efron znajdował się między Chetytami. I odpowiedział Efron, Chetyta, Abrahamowi wobec Chetytów, wobec wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta, mówiąc:
Nie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie: Daruję ci pole i jaskinię, która jest na nim; daruję ją tobie wobec współplemieńców moich. Daruję ją tobie, pochowaj swą zmarłą!
Wtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju
I rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak: Raczej ty zechciej mnie wysłuchać! Daję ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą”

2 List do Tymoteusza 4, 6 – 8

“Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł.
Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem;
A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego”

List do Hebrajczyków 11, 35b – 38

“… inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia;Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani;
Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi”

Ewangelia Jana 13, 1-5

“Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,
Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,
Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany”

Biblia Warszawska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top