08 grudnia 2017

O udzielaniu rad

W życiu wierzących ludzi zdarzają się sytuacje, co do których chcieliby otrzymać jakąś radę. Na przykład gdy chcą coś zrobić dla Boga, mają jakiś pomysł, pragnienie lub coś przeżywają.

Zwracają się najczęściej do osób starszych w wierze, doświadczonych chrześcijan np pastorów czy innych wierzących braci i sióstr, co do których mają zaufanie, że są blisko Boga. I to dobrze. Może i ty jesteś taką osobą, do której ktoś zwraca się o radę?
W tym nagraniu mówię w jaki sposób wierzący powinni udzielać sobie rad tak aby były skuteczne. Opowiadam też jedno świadectwo ze swojego życia, w tym temacie, było ich więcej ale wydaje mi się, że to jedno wystarczy dla zrozumienia tematu.
Mam nadzieję, że to krótkie nauczanie biblijne przyczyni się do tego abyśmy mogli być bardziej pomocni dla naszych braci i sióstr.

Pozdrawiam w Panu Jezusie.

1 Księga Kronik 17, 1-4

“A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: Oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a Skrzynia Przymierza Pańskiego pod zasłonami.
Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.
Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści:
Idź i powiedz Dawidowi, słudze memu: Tak mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał”

1 list do Koryntian 7, 1. 25. 40.

“A teraz o czym pisaliście…
… nakazu Pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pańskiemu zasługuje na wiarę.
… a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego.”

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top