Dom Słowa

z relacji z Bogiem

logo
30 maja 2020
Abigail to jedna z moich ulubionych postaci biblijnych i chociaż nie czytamy o niej zbyt wiele, to jednak ma ona
17 maja 2020
"Dzieci, młodzieńcy i ojcowie" to swego rodzaju świadectwo. Spojrzenie wstecz na drogę rozwoju, którą przebyłem w życiu z Bogiem. Do
19 kwietnia 2020
Problemy w chrześcijańskim życiu osobistym, rodzinnym i w służbie. Zniechęcenie, zamęt, zamieszanie. Takie objawy mogą świadczyć o obecności i działalności
21 marca 2020
Jakiś czas temu pewna siostra w Panu Jezusie zapytała mnie w mailu czy zrobiłem już nagranie na temat finansów. W
01 stycznia 2020
"Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem" Takimi słowami Apostoł Paweł podsumował swoje chrześcijańskie życie. A ja, czy mógłbym powiedzieć
20 grudnia 2019
Czy my, biblijni chrześcijanie, ludzie wierzący możemy stanowić przeszkodę w słuchaniu i przyjęciu Ewangelii przez innych? Osobiście jestem przekonany, że
Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

Powiadomić Cię o nowościach na stronie?

Tytuł tego nagrania miał wskazać na to, że dokładnie to samo, w tym przypadku Pan Jezus i Jego Słowo, jest jednocześnie czymś dobrym, cudownym, cennym, wspaniałym i niedobrym, niechcianym, obciążającym. A wszystko to zależy od stanu serca człowieka. Chcę więc zapytać jakim dla Ciebie jest Pan Jezus?

Jakiś czas temu przeczytałem, po raz nie wiem już który, słowa z Księgi Izajasza 6, 10  (PUBG) 

Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.

Zatwardź to słowo kazało mi zatrzymać się przy tym tekscie i pomyśleć zadając pytanie: jak to zatwardź? Co takiego głosił Izajasz co zatwardzało serca ludu? Boże poselstwo, wezwanie do oddania się Bogu, porzucenia grzechu, życia w sprawiedliwości. Przyjżałem się więc tym trzem zwrotom: zatwardź, uczyń jego uszy ciężkimi i zaślep jego oczy.

Okazało się, że hebrajskie słowa użyte w tych miejscach mają podwójne znaczenia. Pozytywne i negatywne.

Pan Bóg nie ma specjalnego poselstwa na zatwardzanie serc. To jest jedno i to samo Słowo, które gdy człowiek przyjmuje jest dla niego czymś dobrym a gdy odrzuca, złym i prowadzi go do zatwardzenia serca, zaślepienia i głuchoty w duchowym sensie oczywiście.

Więcej w nagraniu, na które zapraszam.

Całe nagranie w formacie mp3 TUTAJ.

 

 

część 1  16 : 45

 

 

 

część 2  16 : 35 

 

 

 

Księga Izajasza 6, 8 - 10  (PUBG)

6:8
Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie.
6:9
A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie.
6:10
Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.
 

Księga Izajasza 55, 1 -2

55:1
Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!
55:2
Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza!
 

Księga Izajasza 8, 13 - 15

8:13
Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!
8:14
I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.
8:15
I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani.

 

Pierwszy list Piotra 2, 6 - 8

2:6
Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
2:7
Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,
2:8
Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.
 
 

 

 

Pan Jezus. Dla jednych drogocenny kamień węgielny, dla drugich kamień obrazy

29 czerwca 2019

Wykonano w Webwavecms

Kontakt

Messenger i Skype - Adam z Domu Słowa

e-mail  domslowa.com.pl@gmail.com

Pole tekstowe
Pole tekstowe
Obszar tekstowy
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Twoja wiadomość została wysłana :)
Coś poszło nie tak :(
Logo Dom Słowa - Biblijny blog audio