Dom Słowa

z relacji z Bogiem

logo
14 lipca 2019
Na usilną prośbę brata Bartosza Barana "Bibro", którego świadectwo nawrócenia jest również na tej stronie TUTAJ, poniżej zamieszczam informację od
29 czerwca 2019
Tytuł tego nagrania miał wskazać na to, że dokładnie to samo, w tym przypadku Pan Jezus i Jego Słowo, jest
16 czerwca 2019
"Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa." Tymi słowami z Księgi Przypowieści
02 czerwca 2019
Ostatnio miałem przywilej gościć w pewnej, pięknej winnicy o nazwie Obelisk, położonej w malowniczej krainie jaką są Czeskie Morawy. Przywiozłem
18 maja 2019
Kilka dni temu podczas rozmowy z pewnym bratem w Panu Jezusie weszliśmy na temat czasów ostatecznych. Wtedy pojawiła się we
04 maja 2019
Pamiętam jak po raz pierwszy przeczytałem Psalm 23. Byłem nim bardzo poruszony. Tak mi się spodobal, że od razu zacząłem
Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

Powiadomić Cię o nowościach na stronie?

Tytuł tego nagrania miał wskazać na to, że dokładnie to samo, w tym przypadku Pan Jezus i Jego Słowo, jest jednocześnie czymś dobrym, cudownym, cennym, wspaniałym i niedobrym, niechcianym, obciążającym. A wszystko to zależy od stanu serca człowieka. Chcę więc zapytać jakim dla Ciebie jest Pan Jezus?

Jakiś czas temu przeczytałem, po raz nie wiem już który, słowa z Księgi Izajasza 6, 10  (PUBG) 

Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.

Zatwardź to słowo kazało mi zatrzymać się przy tym tekscie i pomyśleć zadając pytanie: jak to zatwardź? Co takiego głosił Izajasz co zatwardzało serca ludu? Boże poselstwo, wezwanie do oddania się Bogu, porzucenia grzechu, życia w sprawiedliwości. Przyjżałem się więc tym trzem zwrotom: zatwardź, uczyń jego uszy ciężkimi i zaślep jego oczy.

Okazało się, że hebrajskie słowa użyte w tych miejscach mają podwójne znaczenia. Pozytywne i negatywne.

Pan Bóg nie ma specjalnego poselstwa na zatwardzanie serc. To jest jedno i to samo Słowo, które gdy człowiek przyjmuje jest dla niego czymś dobrym a gdy odrzuca, złym i prowadzi go do zatwardzenia serca, zaślepienia i głuchoty w duchowym sensie oczywiście.

Więcej w nagraniu, na które zapraszam.

Całe nagranie w formacie mp3 TUTAJ.

 

 

część 1  16 : 45

 

 

 

część 2  16 : 35 

 

 

 

Księga Izajasza 6, 8 - 10  (PUBG)

6:8
Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie.
6:9
A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie.
6:10
Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.
 

Księga Izajasza 55, 1 -2

55:1
Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!
55:2
Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza!
 

Księga Izajasza 8, 13 - 15

8:13
Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!
8:14
I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.
8:15
I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani.

 

Pierwszy list Piotra 2, 6 - 8

2:6
Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
2:7
Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,
2:8
Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.
 
 

 

 

Pan Jezus. Dla jednych drogocenny kamień węgielny, dla drugich kamień obrazy

29 czerwca 2019

Wykonano w Webwavecms

Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

2018

Kontakt

Messenger i Skype - Adam Dom Słowa

e-mail  domslowa.com.pl@gmail.com

Pole tekstowe
Pole tekstowe
Obszar tekstowy
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Twoja wiadomość została wysłana :)
Coś poszło nie tak :(
Logo Dom Słowa - Biblijny blog audio