29 czerwca 2019

Pan Jezus. Dla jednych drogocenny kamień węgielny, dla drugich kamień obrazy

Tytuł tego nagrania miał wskazać na to, że dokładnie to samo, w tym przypadku Pan Jezus i Jego Słowo, jest jednocześnie czymś dobrym, cudownym, cennym, wspaniałym i niedobrym, niechcianym, obciążającym. A wszystko to zależy od stanu serca człowieka. Chcę więc zapytać jakim dla Ciebie jest Pan Jezus?

Jakiś czas temu przeczytałem, po raz nie wiem już który, słowa z Księgi Izajasza 6, 10  (PUBG):

“Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony”

Zatwardź to słowo kazało mi zatrzymać się przy tym tekście i pomyśleć zadając pytanie: jak to zatwardź? Co takiego głosił Izajasz co zatwardzało serca ludu? Boże poselstwo, wezwanie do oddania się Bogu, porzucenia grzechu, życia w sprawiedliwości. Przyjżałem się więc tym trzem zwrotom: zatwardź, uczyń jego uszy ciężkimi i zaślep jego oczy.

Okazało się, że hebrajskie słowa użyte w tych miejscach mają podwójne znaczenia. Pozytywne i negatywne.
Pan Bóg nie ma specjalnego poselstwa na zatwardzanie serc. To jest jedno i to samo Słowo, które gdy człowiek przyjmuje jest dla niego czymś dobrym a gdy odrzuca, złym i prowadzi go do zatwardzenia serca, zaślepienia i głuchoty w duchowym sensie oczywiście.

Więcej w nagraniu, na które zapraszam.

Księga Izajasza 6, 8 – 10

(PUBG)

“Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie.
A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie.
Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony”
 

Księga Izajasza 55, 1 -2

“Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!
Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza!”
 

Księga Izajasza 8, 13 – 15

“Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!
I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.
I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani”

 

Pierwszy list Piotra 2, 6 – 8

“Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,
Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni”
 
Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top