28 kwietnia 2018

Pomiędzy obietnicą a jej wypełnieniem

Głównym celem tego nagrania jest zachęcenie wszystkich sióstr i braci, którzy otrzymali od Boga jakąś obietnicę dotyczącą przyszłości. Okoliczności, w których znajdujemy się dzisiaj, a które wskazują, że wypełnienie tej obietnicy nie jest możliwe, nie przekreślają tego co Bóg powiedział.

Zachęcam do wysłuchania tego nagrania. Mówię w nim też o tym w jaki sposób Bóg posyła swoje obietnice do mojego życia. Wierzę, że mój przykład nie jest odosobniony.

Zachęcam również do kontaktu w razie pytań bądź jakichkolwiek innych powodów.
domslowa.com.pl@gmail.com

Messenger i Skype Adam Dom Słowa

Podaję też link do ciekawego kazania, tekstu w tym temacie Dawid Wilkerson Śmierć obietnicy.

Życzę każdemu Bożego błogosławieństwa.

List do Galacjan 3,17

“Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona”

1 Księga Mojżeszowa 15, 4-6

“Wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim.
Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje.
Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu”
 

1 Księga Mojżeszowa 16, 1-12

“A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar.
Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj.
Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę – było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej – i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi.
A on obcował z Hagar, i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją.
Wtedy rzekła Saraj do Abrama: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać! Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą.
Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej.
I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur,
I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj.
Na to rzekł do niej anioł Pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę!
Rzekł jeszcze do niej anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć.
Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.
Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich”
 

1 Księga Mojżeszowa 17, 15-21 

“Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.
Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?
I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!
Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.
Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym”
 

Księga Habakuka 2, 2-3

“I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać.
Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się”
 
Biblia Warszawska
Udostępnij

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam
NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

powiadomić Cię o nowościach?zostaw swój adres email
  Przewiń do góry