04 maja 2019

Psalm 23 - Pan Jest pasterzem moim

Pamiętam jak po raz pierwszy przeczytałem Psalm 23. Byłem nim bardzo poruszony. Tak mi się spodobal, że od razu zacząłem uczyć się go na pamięć. W sercu wiedziałem, że mówi o mnie chociaż nie rozumiałem dokładnie znaczenia jego słów.

Ostatnio czytając ten Psalm po raz już któryś, wielokrotnie bowiem go czytałem i powtarzałem, przyszło mi na myśl, że nie jest on tylko pięknym utworem poetyckim, do uczenia się na pamięć, powtarzania i recytowania.

Jest on przede wszystkim Słowem Bożym, które niesie w sobie jakąś konkretną treść i przesłanie.

Pomyślałem więc, że dobrze byłoby przyjrzeć się temu, tak bardzo popularnemu, Psalmowi bliżej i zobaczyć bardziej z bliska o czym mówi.

Tym właśnie co poznałem i zrozumiałem, na miarę moich możliwości, dzielę się w tym nagraniu. Zapraszam.

Psalm 23 w wykonaniu Roberta Kasprowicza:

Psalm 23

“Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni”
 

Pierwszy list Piotra 2, 25

“Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych”

Psalm 49, 12 – 15

“Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, Chociaż imionami swymi nazwali kraje.
Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, Podobny jest do bydląt, które giną.
Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela.
Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich”
 

Psalm 16, 6

“Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się…”

Ewangelia Jana 10, 1 – 5

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.
Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych”
 
Biblia Warszawska
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top