06 listopada 2017

Skosztuj jak dobry jest Pan

Psalm 34,9 mówi takie słowa: Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan, błogosławiony człowiek, który w nim ufa.

Czytając dzisiaj ten fragment Słowa Bożego pojawiło się we mnie pytanie : Skosztuj ale jak?

Co to znaczy skosztować?

Zazwyczaj kosztujemy coś, czego  jeszcze nie znamy, najczęściej odrobinę. Nie zjada się całego dania żeby skosztować. Jak sprawdzamy np temperaturę wody to też moczymy tylko palec, bo to jest próba.

Jak skosztować?

W kontekście tego wersetu można zobaczyć jakiś problem np werset 7
Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.

Pojawiają się też inne słowa, na które należy zwrócić uwagę, mianowicie: bać się Pana, ufać Mu i szukać Go.

Podsumowując

Skosztować i poznać że Pan jest dobry możemy wtedy gdy w obliczu różnych sytuacji życiowych, nieraz trudnych, decydujemy się postąpić zgodnie z nauką Pana Jezusa (bojaźń Pańska), wierząc że On ma wszelką władzę i kontrolę nad wszystkim (ufność) i oczekując Jego działania, prowadzenia, rozwiązania (szukać).

Czy skosztowałaś, skosztowałeś już tego? Może stoisz dziś w obliczu jakiejś trudności, szukasz swojego rozwiązania. Zachęcam Cię do skorzystania z powyższych wskazówek. Spróbuj, zacznij żyć według tych Bożych praw. A jak się przekonasz to bez trudu będziesz ufać w każdej sprawie.

Życzę Bożego błogosławieństwa.

Psalm 34

“Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł.
Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich.
W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy pokorni rozweselą się.
Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy imię jego społecznie.
Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.
Którzy nań spoglądają, a zbiegają się do niego, oblicza ich nie będą zawstydzone.
Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.
Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.
Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
Bójcie się Pana święci jego; bo nie masz niedostatku bojącym się go.
Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem.
Pójdźcież synowie, słuchajcie mię; bojaźni Pańskiej was nauczę.
Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra?
Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady.
Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.
Oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich;
Ale oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy broją złości, aby wykorzenił z ziemi pamiątkę ich.
Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich.
Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.
Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.
On strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się.
Zabije złość niepobożnego, a którzy w nienawiści mają sprawiedliwego, będą spustoszeni; Ale Pan odkupi duszę sług swoich, a nie będą spustoszeni wszyscy, którzy w nim ufają.”

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top