13 stycznia 2019

Szukaj oślic a znajdziesz plaster miodu. Scenariusz i reżyseria - Bóg

Zastanawiasz się może co kryje się za tym, trochę dziwnym tytułem. Wyjaśniam - szukanie oślic oznacza wyruszenie w pewną drogę, plaster miodu to odnalezienie Bożego celu dla swojego życia. A Bóg jest tym, który to zaplanował i zrealizował.

Nawiązuje to do historii młodego Saula zanim został królem Izraela. 

W Pierwszej Księdze Samuela  w dziewiątym rozdziale opisana jest historia jak ojcu Saula, Kiszowi zaginęły oślice. Wysłał on więc swego syna wraz z sługą na ich poszukiwanie. Przechodzili ono przez różne ziemie ale nie znaleźli oślic. W końcu doszli do ziemi Suf, która to oznacza “plaster miodu”. W ziemi tej Saul spotkał się z prorokiem Samuelem, od którego dowiedział się, że Bóg wybrał go za króla nad swoim ludem. Tam też został na niego namaszczony.
Czy Saul wyruszając w drogę spodziewał się takiego zakończenia? Absolutnie nie. Natomiast pewnym jest, że gdyby w tą drogę nie wyruszył i jej nie przeszedł, nigdy by do tego spotkania nie doszło.

Scenariusz i reżyseria – Bóg

W historii tej zobaczyłem też dwie sceny toczące się równolegle, ale w innych miejscach. Dlatego porównałem je do dwóch planów filmowych, dwóch różnych miejsc akcji, które później łączą się z sobą.
W jednej scenie widzimy Saula poszukującego oślic a w drugiej zaś Samuela, któremu Bóg mówi: “Jutro o tej porze przyprowadzę do ciebie młodzieńca, którego namaścisz na króla
Czy Bóg tego młodzieńca wziął za rękę i przyprowadził, albo czy powiedział do Saula idź do Samuela? Fizycznie nie, a jednak tak stwarzając okoliczności i sytuacje.

Rodowód Saula:
Ojciec Saula Kisz –  “dar
Ojciec Kisza Abiel – “Bóg jest moim ojcem
Ojciec Abiela Seror – “pakunek, tobołek, paczka, woreczek, sakiewka, torba” (od wiązać, być związanym, ograniczonym, być wąskim, być stłoczonym, być w niedoli)
Ojciec Serora Bekorat – “pierworodny”
Ojciec Bekorata Afijach – “sprawię, że będzie oddychać” (prawdopodobnie od tchnąć, dmuchać, wiać)
Saul – “upragniony” (od pytać, prosić, dowiadywać się, pożyczać, błagać)

Ziemie przez które przechodził Saul:

Efraim

podwójna sterta popiołu” bądź “będę podwójnie owocny

Pierwszy raz w Biblii występuje w historii Józefa, sprzedanego przez braci do niewoli, niewinnie osadzonego w więzieniu i potężnie wywyższonego. Nazwał on tym imieniem swojego drugiego syna, mówiąc ( 1 Mojż. 41, 52):
“Rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej”

Szalisza

Trzecie od słowa szalasz co oznacza “wzmacniać, potrajać, robić trzeci raz, robić trzy razy, dzielić na trzy części

Salim

“lisy” – liczba mnoga słowa oznaczającego lis, szakal, zwierzę mieszkające w jamie. Od słowa oznaczającego “wydrążać, pusta dłoń, zagłębienie dłoni, garść

W Pieśni nad Pieśniami 2,15 czytamy takie słowa:
“Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają!”

Jemini, Ben-jamin

Połączenie dwóch słów: “Ben” i “Jemini”. Benjaminita. “syn prawicy, syn radości“. Po grecku: “syn prawicy” albo “syn szczęścia

W Biblii imię to powstało na wskutek transformacji, metamorfozy. Ponieważ żona Jakuba, umierająca podczas porodu nazwała ich syna Ben-Oni się tłumaczy: “syn mojej zgryzoty“. Od rdzenia oznaczającego “dyszeć, wysilać się“, (najczęściej na darmo). “Zmartwienie, niegodziwość, smutek: bałwochwalstwo“. Natomiast Jakub słysząc nadał mu imię Ben-jamin ( 1Mojż. 35, 18):
“A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go: Ben-Oni, lecz ojciec nazwał go Beniamin”

Suf

plaster miodu

Wszystkie te nazwy ziem, jak i rodowód Saula mają swoje znaczenie dla nas.
Zapraszam do słuchania.

Pierwsza Księga Samuela 9, 1 – 8 i 14 – 17

“Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny.
Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud.
Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice; rzekł więc Kisz do Saula, swego syna: Weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic.
I przeszli przez wzgórza Efraim, przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Saalim i tam ich także nie było, i przeszli przez ziemię Jemini, i nie znaleźli.
Wreszcie doszli do ziemi Suf, i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim: Zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzekłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas.
A ten mu odrzekł: Wszak jest w tym mieście mąż Boży; jest to mąż czcigodny. Wszystko co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy.
A Saul odpowiedział swojemu słudze: Oto, jeślibyśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy?
Sługa odrzekł ponownie Saulowi, mówiąc: Mam tu jeszcze przy sobie ćwierć srebrnego sykla, tego dam mężowi Bożemu, a objaśni nas co do naszej drogi”
 
“I wstąpili do miasta, a gdy weszli do bramy miasta, oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórze.
Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń:
Jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim, on wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie.
Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: To jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem”
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top