04 listopada 2017

Test gorzkiej wody

Każdy biblijny chrześcijanin, wcześniej czy później, stanie przed testem gorzkiej wody. To tylko kwestia czasu.

W jakim celu i w jaki sposób to się odbywa dowiesz się słuchając tego nagrania.
Ale zanim zaczniesz słuchać to proszę pomódl się. Życzę Bożego błogosławieństwa.
Celem uzupełnienia. Już po nagraniu przyszło mi na myśl, że test gorzkiej wody dotyczył tylko kobiety ponieważ w myśli biblijnej o jakiej mówiłem mąż jest zawsze wierny.

Zapraszam do słuchania.

4 Mojż. 5,11-15 19-21 24 27-28

“I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Powiedz do synów izraelskich: Jeżeli czyjaś żona zbłądzi i zdradzi męża
Przez to, że inny mężczyzna cieleśnie z nią obcuje, lecz mąż jej o tym nie wie, bo ona się z tym kryje, że staje się nieczystą, a nie ma na to świadka i ona nie została na tym schwytana;
Lecz mąż poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, że stała się nieczysta; lub jeżeli poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, a ona nie stała się nieczystą;
To przyprowadzi ten mąż swoją żonę do kapłana…
I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę, i powie do niej: Jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna i jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi, i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody.
Lecz jeżeli byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczystą, i jeżeli inny mężczyzna oprócz twojego męża obcował z tobą cieleśnie,
To kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety: Niech cię Pan uczyni złorzeczeniem i przekleństwem pośród ludu twego. Niech Pan sprawi, że zwiotczeją twoje biodra i spuchnie twoje łono.
Następnie da tej kobiecie wypić gorzką wodę przekleństwa. I przeniknie ją woda przekleństwa, i wywoła gorycz.
A gdy się jej da napić tej wody, to jeżeli stała się nieczystą i zdradziła swojego męża, przeniknie ją woda przekleństwa i wywoła gorycz, a łono jej spuchnie i zwiotczeją jej biodra, i kobieta ta będzie przekleństwem pośród swego ludu.
Lecz jeżeli kobieta ta nie była skalana i jest czysta, to nie poniesie szkody i może mieć potomstwo.”

2 Mojż. 15,22-23

“Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody.
I przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka; dlatego nazwano tę miejscowość Mara.
Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić?
Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo; i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył,
I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.”

Hiob 13,24-26

“Czemu zakrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swego wroga?
Czy będziesz jeszcze płoszył liść porwany przez wiatr i gonił suche źdźbło,
Że przepisujesz mi tak gorzkie leki i każesz mi pokutować za grzechy mojej młodości?”

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top