29 sierpnia 2017

Trzy obrzydliwości dla "Egipcjan"

W Biblii jest mowa o trzech rzeczach, które czynił Boży lud - Izrael, a które były obrzydliwością dla ówczesnych Egipcjan.

Jest to dla nas, żyjących dzisiaj, doskonały obraz tego czym brzydzą się “Egipcjanie” dzisiejszych czasów. Czego nie chcą się dotykać, od czego stronią, ponieważ jest to dla nich obrzydliwe. Natomiast dla Bożego ludu dzisiaj jest czymś normalnym i miłym.
Nauczanie o dwóch przeciwnych sobie postawach, chrześcijan i pseudo chrześcijan.

1 Mojż. 43,32

“I położono jemu osobno, i onym osobno, Egipczanom też, którzy jedli z nim, osobno; bo nie mogą jeść Egipczanie z Hebrejczykami chleba, gdyż to jest obrzydliwością Egipczanom.”

1 Mojż. 46,34

“Odpowiecie: Pasterze byli słudzy twoi od dzieciństwa naszego aż dotąd, i my i ojcowie nasi; a to dla tego abyście mogli mieszkać w ziemi Gosen, bo obrzydłością Egipczanom jest wszelki pasterz bydła.”

Ewangelia Jana 10,1-2

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca;
Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec.”

Ewangelia Jana 10,11

“Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce.”

Ewangelia Jana 10,14

“Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają.”

2 Mojż. 8,26

“I odpowiedział Mojżesz: Nie godzi się tak czynić; bo byśmy obrzydliwość Egipską ofiarowali Panu Bogu naszemu; a gdybyśmy ofiarowali obrzydliwość Egipską przed oczyma ich, zażby nas nie ukamionowali?”

List do Rzymian 12,1

“Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę.”

List do Filipian 4,18

“Gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek, pełenem, wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą.”

List do Hebrajczyków 13,15-16

“Przetoż przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego.
A dobroczynności i udzielania nie przepominajcie; albowiem się Bóg w takowych ofiarach kocha.”

Tekst z Biblii Gdańskiej

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top