28 października 2017

Walcz do zwycięstwa

Dawid w Psalmie 18 napisał, że gonił swych nieprzyjaciół, aż ich doścignął i w Bożej mocy pokonał. Czy wiemy kim są nasi nieprzyjaciele?

Jest to krótkie słowo zachęty do tego, aby nie poddawać się i nie wchodzić w układy z naszymi wrogami, ale z Bożą pomocą gonić ich i pokonać. Aż do pełnego zwycięstwa.

Psalm 18,38-42

“Goniłem nieprzyjaciół moich, a doścignąłem ich: i nie wróciłem się, ażem ich wytracił.
Poraziłem ich tak, iż nie mogli powstać; upadli pod nogi moje.
Tyś mię opasał mocą ku bitwie; powstawających przeciwko mnie obaliłeś pod mię.
Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.
Wołalić, ale nie był, ktoby ich wybawił; do Pana, ale ich nie wysłuchał.”

List do Galacjan 5,16-21

“A to mówię: Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie.
Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.
Lecz jeźli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem.
A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,
Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.”

Udostępnij

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

Jeśli chcesz porozmawiać na ten, lub jakikolwiek inny temat.
Zapraszam
NA FORUM lub NAPISZ DO MNIE.

powiadomić Cię o nowościach?zostaw swój adres email
  Przewiń do góry