28 października 2017

Walcz do zwycięstwa

Dawid w Psalmie 18 napisał, że gonił swych nieprzyjaciół, aż ich doścignął i w Bożej mocy pokonał. Czy wiemy kim są nasi nieprzyjaciele?

Jest to krótkie słowo zachęty do tego, aby nie poddawać się i nie wchodzić w układy z naszymi wrogami, ale z Bożą pomocą gonić ich i pokonać. Aż do pełnego zwycięstwa.

Psalm 18,38-42

“Goniłem nieprzyjaciół moich, a doścignąłem ich: i nie wróciłem się, ażem ich wytracił.
Poraziłem ich tak, iż nie mogli powstać; upadli pod nogi moje.
Tyś mię opasał mocą ku bitwie; powstawających przeciwko mnie obaliłeś pod mię.
Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.
Wołalić, ale nie był, ktoby ich wybawił; do Pana, ale ich nie wysłuchał.”

List do Galacjan 5,16-21

“A to mówię: Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie.
Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.
Lecz jeźli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem.
A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,
Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.”

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top