24 września 2020

Wypowiedzi Pana Jezusa. Część druga "Napisano"

"Wypowiedzi Pana Jezusa" to seria skupiona bezpośrednio na tym, co mówił nasz Zbawiciel. "Napisano" to jej druga część.

Tytułowe słowo “Napisano” jest wspólnym mianownikiem trzech odpowiedzi, którymi Pan Jezus dał odpór szatanowi podczas kuszenia na pustyni.
Na temat tego epizodu z życia naszego Zbawiciela powstało już wiele kazań. Ja sam jakiś czas temu również poświęciłem mu jedno nagranie. Można je znaleźć TUTAJ.

Zdaję sobie sprawę, że wielu chrześcijan nie znajdzie tu nic szczególnie odkrywczego. Nie jest bowiem moim celem “szokować” ale przyglądać się z bliska słowom Pana Jezusa, wyciągać wnioski, wprowadzać w życie i dzielić się nimi z Tobą, drogi słuchaczu 🙂

Niech Cię Pan błogosławi.

Ewangelia Mateusza 4, 4. 7. 10

Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

Ewangelia Jana 14,26

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Księga Joba 28, 5

Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień,

Piąta Księga Mojżeszowa 8, 2 – 5

Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.
 
Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.
 
Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat.
 
Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie.
 

Piąta Księga Mojżeszowa 6, 13 – 18

Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i jemu będziesz służył, i na imię jego przysięgał.
 
Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są na około was,
 
Gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi.
 
Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa.
 
Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, Boga waszego, jego nakazów i ustaw, które ci nakazał.
 

Druga Księga Mojżeszowa 17, 1 – 7

I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia

I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: Dajcie nam wody do picia! Mojżesz im odpowiedział: Dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana?
 
Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: Czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze, i dobytek nasz o śmierć z pragnienia?
 
I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: Co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie.
 
I rzekł Pan do Mojżesza: Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź!
 
Oto Ja stanę przed tobą na skale, tam, na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela.
 
I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: Czy jest Pan pośród nas, czy nie?
 

Czwarta Księga Mojżeszowa 14, 20 – 23

I rzekł Pan: Odpuściłem na twoje słowo;
 
Ale – jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana –
 
Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu,
 
Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy.
 

Pierwszy list do Koryntian 10, 9

Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,

Drugi list do Tymoteusza 3, 16 – 17

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
 
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
 
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top