30 września 2018

Zakon Mojżeszowy, przykazania, szabat. Jak mnie Bóg o tym nauczył

Czy Prawo Mojżeszowe obowiązuje chrześcijan? Czy muszą święcić szabat? Jakich przykazań muszą przestrzegać? Na te tematy powiedziano już bardzo wiele i wciąż budzą one kontrowersje.

Osobiście myślę, że każdy narodzony na nowo chrześcijanin, wcześniej czy później staje przed takimi pytaniami. Ja też stawałem. Tym bardziej, że nie brakuje ludzi, którzy pewien sposób myślenia usiłują narzucać innym na siłę, nie rzadko używając swego rodzaju (może nieświadomie) manipulacji, które wywołują w innych wierzących strach; lub też używają bardzo logicznie brzmiących twierdzeń.
Jednak to co brzmi logicznie, nie musi być prawdziwe.

Poniższe nagranie nie jest typowym wykładem na te tematy, ponieważ nie czuję się mocny w tego typu nauczaniach. Ale jako dziecko Boga, sam Go prosiłem i modliłem się o to, żeby pokazał mi jak z tym jest. Bo nie jestem zainteresowany ludzkim punktem widzenia, tylko Bożym. I tym dzielę się w tym nagraniu. Co mi Pan pokazał, jakie miejsca Słowa Bożego, co włożył do mojego serca, a co było dla mnie wystarczające i przekonujące.
Do tego zachęcam też i Ciebie. Szukaj Bożych odpowiedzi, Jego potwierdzeń, On wie jak do Ciebie przemówić zrozumiale.

Ta strona nosi nazwę DOM SŁOWA – Z RELACJI Z BOGIEM, więc dzielę się tym co wynika z mojej relacji z Nim.

Życzę Ci Bożego błogosławieństwa i tej właśnie bliskiej relacji z Ojcem.

Pierwsza Księga Mojżeszowa 45, 26-27

“I oznajmili mu: Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej. Lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył.
A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przewieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich”

List do Rzymian 7, 1 – 4

“Czyż nie wiecie, bracia – mówię przecież do tych, którzy zakon znają – że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem.
A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.
Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.

Pierwszy list do Tymoteusza 1, 3 – 11

“Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my
I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.
A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,
Czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę,
Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.
Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek,
Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców,
Rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,
Zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona”

List do Hebrajczyków 7, 11 – 12

“Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?
Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu”

List do Efezjan 2,15

“On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka”

Ewangelia Mateusza 5,17

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

Pierwszy list Jana 2, 1 – 5

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

Biblia Warszawska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top