Dom Słowa

z relacji z Bogiem

logo
30 maja 2020
Abigail to jedna z moich ulubionych postaci biblijnych i chociaż nie czytamy o niej zbyt wiele, to jednak ma ona
17 maja 2020
"Dzieci, młodzieńcy i ojcowie" to swego rodzaju świadectwo. Spojrzenie wstecz na drogę rozwoju, którą przebyłem w życiu z Bogiem. Do
19 kwietnia 2020
Problemy w chrześcijańskim życiu osobistym, rodzinnym i w służbie. Zniechęcenie, zamęt, zamieszanie. Takie objawy mogą świadczyć o obecności i działalności
21 marca 2020
Jakiś czas temu pewna siostra w Panu Jezusie zapytała mnie w mailu czy zrobiłem już nagranie na temat finansów. W
01 stycznia 2020
"Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem" Takimi słowami Apostoł Paweł podsumował swoje chrześcijańskie życie. A ja, czy mógłbym powiedzieć
20 grudnia 2019
Czy my, biblijni chrześcijanie, ludzie wierzący możemy stanowić przeszkodę w słuchaniu i przyjęciu Ewangelii przez innych? Osobiście jestem przekonany, że
Pole tekstowe
Subskrybuj
Subskrybuj
Dziękuję za subskrybcję :)
Podaj adres e - mail

Powiadomić Cię o nowościach na stronie?

Wielu chrześcijan, mam tu oczywiście na myśli ludzi narodzonych na nowo, żyje życiem skoncentrowanym na tym żeby tylko czasem nie zgrzeszyć albo nie zanieczyścić się przed Bogiem. 

Z tego też powodu narzucają sobie jakieś zasady, ograniczenia a co gorsze wciąż mają jakieś poczucie winy, lub myślą, że takim czy innym zachowaniem zgrzeszyli.

Ja też do takich ludzi należałem, każdego dnia, a raczej wieczoru, przepraszałem Boga za rzeczy, za które wcale przepraszać nie musiałem. Robiłem to do czasu, aż Bóg mi powiedział wyraźnie słowa:

 

"Jeśli ja nie przekonuję cię o grzechu, to nie musisz mnie przepraszać" 

 

Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w wolności. W świadomości tego, że nas zbawił i oczyścił przez krew Pana Jezusa, wdzięczni Mu za to dzieło i pełni radości. A nie w świadomości tego, że jesteśmy grzeszni i popełniamy błędy.

Zapraszam na nagranie, całość w formacie mp3 TUTAJ.

 

część 1 16:24

 

 

część 2 18:41

 

 

 

Trzecia Księga Mojżeszowa 4, 27 - 28

4:27
A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań Pańskich, których przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę,
4:28
A potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy, za swój grzech, który popełnił;
 

Pierwszy list Jana 3,21

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem

 

Pierwszy list Jana 1,7 

Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

 

Pierwsza Księga Samuela 15, 9 - 26

 

15:9
Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta, i wszystkiego, co było wartościowe nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny.
15:10
I doszło do Samuela słowo Pana tej treści:
15:11
Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc.
15:12
Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa, następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal.
15:13
A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś ty u Pana! Wypełniłem rozkaz Pański!
15:14
Samuel zaś rzekł: A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, który słyszę?
15:15
Saul odrzekł: Od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu twojemu; resztę jednak wybiliśmy do nogi.
15:16
Rzekł tedy Samuel do Saula: Przestań! Oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten rzekł: Powiedz.
15:17
Więc Samuel powiedział: Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem?
15:18
Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: Idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz.
15:19
Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem?
15:20
A Saul odrzekł Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi!
15:21
Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu twojemu w Gilgal.
15:22
Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
15:23
Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
15:24
I rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo twoje; lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu.
15:25
Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu.
15:26
Samuel odrzekł Saulowi: Nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana, i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem.
 

Druga Księga Samuela 12, 7 - 9 i 13

12:7
Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki Saula.
12:8
Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto.
12:9
Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów.
 
12:13
Wtedy rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz.
 
 
krzyż, zbawienie, woda, ręce, Jezus

Żyj w świadomości zbawienia a nie grzechu

13 października 2018

Wykonano w Webwavecms

Kontakt

Messenger i Skype - Adam z Domu Słowa

e-mail  domslowa.com.pl@gmail.com

Pole tekstowe
Pole tekstowe
Obszar tekstowy
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Twoja wiadomość została wysłana :)
Coś poszło nie tak :(
Logo Dom Słowa - Biblijny blog audio