14 września 2019

Od Świadka Jehowy do Chrystusa. Świadectwo nawrócenia Anny

Siostra Anna podzieliła się swoim świadectwem nawrócenia na Facebooku. Ponieważ jednak wiele osób nie korzysta z tego medium zapytałem, czy móglbym udostępnić jej świadectwo na swojej stronie. Bardzo chętnie się na to zgodziła z czego się cieszę i za co bardzo dziękuję.

Zapraszam do lektury świadectwa siostry Anny i innych świadectw zamieszczonych na tej stronie w dziale SPOŁECZNOŚĆ i jednocześnie zachęcam do dzielenia się swoimi świadectwami.

Niech Pan Jezus będzie uwielbiony.

Witajcie chciałabym się z wami podzielić moim świadectwem nawrócenia.

Mam na imię Anna. Wychowywana byłam w rodzinie gdzie mama była świadkiem Jehowy a tato katolikiem.

Mama wraz z resztą rodzeństwa wychowała nas w duchu tej religii.
Gdy miałam 19 lat przyjęłam religię świadków Jehowy.
W organizacji  poznałam mojego męża Marka.
 
Byliśmy dojrzałym duchowo małżeństwem, przykładnym.
Mąż był sługą pomocniczym a potem również starszym w zborze. 
 
Mąż czytał  przede wszystkim Biblię, a ja byłam „Strażnicowym świadkiem” , czytałam głównie  ich  publikacje. 
 

Nigdy niczego nie sprawdzałam, nie badałam. Po prostu wszystko przyjmowałam za prawdę myślałam są inni mądrzejsi ode mnie, którzy już to sprawdzili.

Nie czułam takiej potrzeby bo wszystko mi się zgadzało. Nie zaglądałam też do internetu, nie miałam na to czasu. Tyle różnych materiałów było na oficjalnej stronie świadków Jehowy, że z trudem nadążałam aby być na bieżąco.
Zresztą nam nie wolno było sprawdzać i wchodzić na jakiekolwiek materiały odstępców.
 
A Biblia ostrzega nas że musimy sprawdzać.
 
,,Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.”
1 Jana 4:1 PUBG
 

Tak zacznę moją historię.

Byłam osobą religijna, należałam do organizacji świadków Jehowy i  wierzyłam że tylko ta religia jest prawdziwa i  tylko przez nią można uzyskać zbawienie.
 
W  Biblii czytamy;
 
,,Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest  (Efezjan 4:5 ).”
 
Uważałam że na ziemi jest tylko jedna prawdziwa religia i że Bóg posługuje się właśnie nią.
Tak rozumiałam właśnie ten fragment z Biblii.
 
 

Nawróciłam się czytając Biblię

Wszystko zaczęło się w momencie kiedy mój mąż pokazał mi dwa fragmenty ze Słowa Bożego które pozornie się wykluczały.
 
Rzymian 10:13 PNŚ 
Każdy kto wzywa imienia Jehowy będzie zbawiony.
 
Tak jest oddany ten werset w przekładzie nowego świata ( PNŚ) , Biblii którą posługują się świadkowie Jehowy.
 
A drugi fragment z 1 Koryntian 1:1,2;
,,Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat; Do kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.”
1 Koryntian 1:1‭-‬2 PUBG
 
Ponieważ nie umiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie w którym imieniu mamy zbawienie w imieniu Jezusa czy Jehowa,  zaczęłam czytać Nowy Testament.
Czytałam Biblię w przekładzie ŚJ – PNŚ ale porównywałam wszystkie fragmenty dotyczące Pana Jezusa w  innych przykładach Biblii , szczególnie w przekładzie grecko -polskim ,  międzywierszowym tzw interlinearnym .
Mieliśmy też w domu Biblię Warszawską, Biblię Tysiąclecia II wydanie, potem kupiliśmy Uwspółcześnioną Biblię Gdańską.
 

Czytając nowy testament nie mogłam uwierzyć cała Ewangelia skupiała się na Panu Jezusie, na wierze w Syna Bożego.

 
  Tylko w jego imieniu, w imieniu Jezus jest zbawienie ( Dzieje Ap. 4:12). 
 
Czytając nowy testament znajdowałam wersety które burzyły mi podstawowe doktryny świadków Jehowy jak np  drugie owce. Proroctwo to  spełniło się już w I wieku kiedy to poganie  zaczęli się nawracać na Chrystusa.
Więc nie mogą to być chrześcijanie z innej grupy, o innej nadziei ,którzy są  powołani do życia na ziemi.
 
Później jeszcze odkrywałam inne  wersety które obalały mi dalsze fundamentalne nauki organizacji, jak np rok 1914, że tylko wybrani, pomazańcy tj 144 tyś. pójdą do nieba i tylko oni mogą spożywać chleb i wino podczas Wieczerzy Pańskiej.
 
Chcę jeszcze  wspomnieć o liście do Hebrajczyków 11:16 PUBG;
 
,,Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.”
 
To był jeden z mocniejszych fragmentów Biblii ponieważ pokazał mi błędność kolejnej  nauki ŚJ,  że wierni słudzy Boga przed Chrystusem będą żyć w raju.
Werset ten oddany jest inaczej w PNŚ.
Dodane jest słowo „związanej ” z niebem.
 
A nie jak w oryginale niebieskiej czy niebiańskiej bez słowa związanej co by rozszerzało dalszą interpretację.
 
Zadałam sobie wtedy pytanie to będą żyć w niebie czy w raju na ziemi?
Odpowiedź uzyskałam w  Ewangelii Mateusza 8:11
 
,,A mówię wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.”
 
Dużo mogłabym pisać o tym jakie fragmenty odkryłam i które poruszyły moje serce.
Ale największe wrażenie i uświadomienie mi w jakim miejscu jestem zrobiła na mnie  Ewangelia Jana 6 rozdział 44 i 65 werset;
 
,,Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”
,,I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.”
 

I wtedy zrozumiałam,  to o to tu chodzi,  że mamy przyjść do Chrystusa.

 
A ja nie przyszłam do Chrystusa,  ja nie mam z Panem Jezusem żadnej relacji. Ja przyszłam tylko do religii, która nosi imię Boże ( JHWH).
A tu jest napisane że to Bóg pociąga do Syna.
Nie można przyjść bezpośrednio do Boga Ojca bez pośrednictwa jego Syna Jezusa Chrystusa
I tu zaczęły się  problemy ponieważ w organizacji byłam uczona że chwała i cześć  należy się tylko Jehowie.
Jak mogę uwielbiać Chrystusa i osobiście mu dziękować za jego ofiarną śmierć przecież w ten sposób odbierałabym chwałę Jehowie.
Tak byłam uczona i  w takim duchu prowadzona, że chwała należy się tylko  Bogu Jehowie.
 

W organizacji  ŚJ Chrystus jest zdegradowany do roli anioła , Archanioła Michała ,  pierwszego stworzenia Bożego.

On nie jest Bogiem, jest bogiem z małej litery mocnym ale nie wszechmocnym tak to tłumaczą i rozumieją.

 
Chcę wam powiedzieć że nie było mi łatwo uwierzyć w to że Pan Jezus jest Bogiem.  Kiedy całe życie jesteś uczona czegoś innego tak trudno ci jest schylić kolano przed Tym który oddał za ciebie życie i osobiście mu podziękować.
Przepłakalam niejedną noc, żarliwie modliłam się do Boga i pytałam : Kim jest twój  syn? 
Nie mogłam tego przyjąć nie mogłam po prostu uwierzyć w  jego boskość. 
Bóg  pokazywał mi w swoim słowie kolejne wersety.
 
Pierwszy z nich Jana 5:23; 
 
,,Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.”
 
Nie jest możliwe wielbienie Boga z pominięciem jego Syna.
 
Poza tym każdy człowiek musi uznać pozycję Pana Jezusa gdyż została ona dana Mu przez Boga Ojca.
 
,,Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.”
Filipian 2:9‭-‬11 PUBG
 
Ale przeczytałam też takie fragmenty które mówią wprost że Pan Jezus jest Bogiem.
Pozwólcie  że  wymienię niektóre  z nich :
 
Izajasza 9:5,6
Mateusza 1:23
Jana 1:1
Kolosan 2:9
Rzymian 9:5
1 Jana 5:20
Hebrajczyków 1:8
2 Koryntian 5:19
1 Tymoteusza 3:16
 
 

I tak czytając słowo Boże przyszłam do Boga Ojca przez  Chrystusa.

Zrozumiałam że tylko Pan Jezus jest drogą do Ojca , jest prawdą i życiem  ( Jana 14:12).
Skoro Pan Jezus mówi tak o sobie to nie może być drogą do Boga żadna religia.
Mówi też o sobie że jest bramą dla owiec.
 
Wtedy Jezus znowu powiedział do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.
Ewangelia Jana 10:7‭, ‬9 PUBG
 
W rozmowie z Samarytanka powiedział że będziemy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie nie poprzez religię ,  obrzędy i  ceremonie  ( Jana 4:23,24).
 
Właśnie przez Ducha Świętego którego nam dał który wypełnia każdego prawdziwego chrześcijanina –  ucznia Chrystusa możemy wielbić Boga.
Aby to było możliwe musimy się na nowo narodzić czyli 
otrzymać Ducha Świętego od Boga. ( Jana 3:3,5)
Bez nowego Narodzenia nie ujrzymy królestwa Bożego.
Właśnie  tak potwierdza Bóg że należymy do niego że jesteśmy jego dziećmi dając nam Ducha Świętego.
Zbawia nas Pan Jezus a nie religia.
I tylko w wierze w Chrystusa mamy zbawienie.
 
,,Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.”
1 Jana 5:12 PUBG
 
,,Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.”
Efezjan 2:8‭-‬9 
 
 

Tak bardzo duże znaczenie przywiązywałam  do religii w której byłam,  starałam się wypełniać wszystko aby wypracować sobie zbawienie. 

Dziś wiem że to co  głosiłam jako świadek było fałszywe, ponieważ głosiłam że zbawienie jest możliwe tylko przez religię że trzeba zostać świadkiem Jehowy żeby zostać zbawionym i przeżyć Armagedon.
Przynależność do religii postawiłam wyżej niż ofiarną śmierć Chrystusa, a przecież ona jest wystarczająca do naszego zbawienia , to ona  nas usprawiedliwia i oczyszcza z wszelkiego grzechu i daje nam życie wieczne.
 

Dziękuję Bogu za to że wyrwał mnie z religii i uznał za swoje dziecko.

 
To niezwykła łaska poznać prawdę czyli Chrystusa, być w Nim a On we mnie  ( 1 Jana 3:24).
Nic nie daje takiego szczęścia i radości jak społeczność z żywym Bogiem i niezachwiana  wiara w Niego.
Dziękuję Panu Bogu że objawił mi prawdę. To wielki zaszczyt być powołanym i wybranym  uczniem Chrystusa.
Chwała Bogu za to że ja i mąż nawróciliśmy się razem w tym samym czasie. Dziękuję Mu za to każdego dnia.
 
Pozdrawiam serdecznie.
Anna.
 
Ps. Jeśli chcesz porozmawiać o tym co napisałam to napisz na 
UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top