02 stycznia 2018

Słowo do wierzących w czasach Teorii Spiskowych

Od ostatnich kilku lat można zauważyć rozkwit, zainteresowanie i coraz bardziej powszechne zjawisko, które jest nazywane Teoriami Spiskowymi. I to zjawisko też, czy zainteresowanie tematem typu Nowy Porządek Świata itp, jest bardzo duże wśród chrześcijan, wśród wierzących.

Pamiętam jak kilka lat temu do mnie samego to dotarło, ktoś mi pokazał symbolikę masońską, gdzie to wszystko jest ukryte, w jakich rzeczach np na banknotach jednodolarowych. Potem zacząłem się przyglądać, interesować tym tematem. Bardzo dużo się naoglądałem, nasłuchałem tych tajnych stowarzyszeń, układów itd. o NWO i całej tematyce związanej z tymi tak zwanymi Teoriami Spiskowymi.
To są tematy, które mogą powodować w ludziach pewien strach, obawę w związku z przyszłością. Ponieważ jak się słucha, czy ogląda o tych wszystkich rzeczach, jakie są konspiracje, co elity planują i co wprowadzają w życie i co się dzieje gdzieś tam za kulisami tego co jest ogólnie dostępne w mediach publicznych to w ludziach może powstawać jakiś lęk i obawa przed tym jak to będzie, jak się przed tym uchronić. Wielu ludzi się łączy, żeby się jakoś przeciwstawiać temu zjawisku. W jakiś sposób się buntować, sprzeciwiać, podejmować działania w tym celu aby to nie doszło do skutku.

Ostatnio pytając się Pana Boga o to co miałbym nagrać, przeczytałem pewien fragment Księgi Izajasza, którym chciałbym się podzielić. Wierzę, że to jest Słowo od Pana Boga skierowane do ludzi wierzących, właśnie na ten czas i w odpowiedzi na to zjawisko.

Cytat z przekładu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, która została wydana przez Fundację Wrota Nadziei.
Księga Izajasza rozdział 8 od wiersza 11 do 14.

Tak bowiem PAN powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę, i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu:
Nie mówcie: sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi: sprzysiężenie; nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie lękajcie.
PANA zastępów – jego uświęcajcie; niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą.
On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy”

Pan powiedział, aby nie kroczyć drogą tego ludu. I na początek chciałem zwrócić na to uwagę.  W tym fragmencie mamy ukazane tak naprawdę trzy ludy. Jednym z nich jest dom Izraela a drugim mieszkańcy Jerozolimy.

Kim jest dom Izraela? To jest ten lud, który po podziale Izraela na dwa królestwa, Izraela i Judy, na wskutek działalności Jeroboama I, tego że postawił on cielce, doprowadził Izrael do bałwochwalstwa i do całkowitego odejścia od Boga.
Natomiast mieszkańcy Jerozolimy to lud, który mieszkał w otoczeniu świątyni. Oni zachowywali prawa, składali ofiary ale też było tak, że serce ich od Boga się oddalało. Tak naprawdę pozostała tylko zewnętrzna religijność, Pana Boga mieli za nic, żyli sobie po swojemu.

Jest tu ukryty jeszcze jeden rodzaj ludu. W jedenastym wersecie, gdzie jest powiedziane:

“Tak bowiem PAN powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę”

To jest trzeci rodzaj ludu. I jestem przekonany, że to Słowo skierowane jest do tych, których Pan chwycił za rękę, którzy należą do Niego, którzy przez Pana Jezusa nawiązali z Nim relację i mają z Nim społeczność. To są ci, których On ujął za rękę. Mnie osobiście bardzo dotyka to CHWYCIŁ MNIE ZA RĘKĘ.

I przestrzegł mnie.

To słowo nie jest skierowane do tych ludzi, którzy są tym domem Izraela, którzy odeszli od Boga zupełnie i żyją sobie swoim życiem. Ani do tych, którzy są tylko religijnie usposobieni, też żyją swoim życiem, uważają się za wierzących ale tylko przyjmują zewnętrzne formy. Tutaj mamy słowo skierowane od Pana do tych, którzy prawdziwie są Jego ludem. I do nich Pan Bóg mówi:

“Nie krocz drogą tego ludu. Nie mów: sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi: sprzysiężenie”

Tu nie jest powiedziane, że Teorie Spiskowe to nie prawda. Zresztą historia i dowody pokazują, że wiele z tych rzeczy, które kiedyś były wyśmiewane i nazywane tylko TEORIAMI, po latach okazywały się prawdą. To słowo nie mówi, że nie ma spisków ale żeby nie mówić na WSZYSTKO o czym TEN LUD mówi, że nim jest.

Nie mów, że wszystko co się dzieje jest związane ze spiskami Illuminatów, Masonów i całej elity rządzącej. Dlaczego? 
Dlatego, że mówiąc tak pozbawiamy, tak jakby, Boga władzy. Odbieramy Mu Jego moc. Bo tak jakby stracił nad wszystkim panowanie. Tak jakby ludzie ci mogli robić wszystko co chcą i Pan Bóg nie miałby na to wpływu.

Nawet jeżeli są spiski i sprzysiężenia, nawet jeśli elity coś kombinują to i tak zrobią tylko tyle, na ile im Pan Bóg pozwoli.
Dlatego nie nazywaj wszystkiego spiskiem i nie przypisuj wszystkiego ludziom, którzy służą szatanowi. Bo oni mogą i tak tylko tyle na co im Pan pozwoli i mogą okazać się tylko i wyłącznie, nawet bez swojej wiedzy, narzędziami Bożymi do tego, żeby historia świata była poprowadzona według Bożego planu.

“I nie bójcie się tego, czego on się boi. Ani się nie lękajcie”

Kolejne słowo do tych, których Pan ujął za rękę. Nie bój się tego. Możesz słyszeć, jak Pan Jezus powiedział, wojny, wieści wojenne. Możesz słyszeć o czipowaniu i o wielu różnych rzeczach. O tym co się dzieje z pożywieniem itd, itd. Tego jest całe mnóstwo, ja nie chcę się tutaj nad tym rozwodzić. Ludzie, którzy nie mają społeczności z Bogiem, którzy nie są ujęci za rękę i Pan Bóg ich nie prowadzi, ci się tego wszystkiego boją. Ze strachem patrzą w przyszłość. Obawiają się co to będzie: jak wejdzie to, czy to? Jak zrobią to, czy tamto? Nam Pan Bóg mówi: NIE BÓJ SIĘ TEGO.

“PANA zastępów – jego uświęcajcie; niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą”

Pana się bójmy, na Nim się koncentrujmy. Jego stawiajmy w centrum. Nie pozwólmy żeby ten świat teorii spiskowych stanął w centrum naszego życia. Nasz wzrok ma być utkwiony w Panu. Mamy się skupiać na tym, żeby do Niego się zbliżać, Jemu się podobać i robić to czego On od nas oczekuje.

Czasem może być niebezpieczne zbytnie przykładanie uwagi do teorii spiskowych. Bo na przykład mamy powiedziane żeby się modlić o władze, żeby błogosławić tych, którzy nami rządzą, a z drugiej strony dowiadujemy się, że oni knują coś na nasza zgubę. To może nas odwracać od tego, a jednak mamy się modlić. Tego chce Bóg. Nie pozwólmy, żeby szatan tymi swoimi rzeczami odwracał nas od Boga i kierował nasz wzrok na coś innego. To jest dzisiaj bardzo popularne i wiem, że wśród wierzących chrześcijan też. Dlatego wierzę, że Pan Bóg chce nas przed tym ostrzec.

“On będzie dla was świątynią”

Cokolwiek by się działo, cokolwiek by Pan Bóg dopuścił, żeby się elitom rządzącym udało, to dla Jego ludu, który będzie z Nim żył, szukał Go i zbliżał się do Niego, jest powiedziane ON BĘDZIE ŚWIĄTYNIĄ.

W Nim będziemy bezpieczni, w Nim możemy się ukryć. Ja nie chcę powiedzieć, że On nas zachowa od wszelkiego złego bo wiemy że w historii nawet nie było czegoś takiego, chrześcijanie cierpieli i cierpią, byli i są mordowani. Ale chodzi o nasze dusze, nasze wewnętrzne życie, żebyśmy byli bezpieczni w Bogu, że On będzie wtedy dla nas schronieniem, otoczy nas swoją opieką. Cokolwiek by było On nas napełni swoim pokojem, nie będziemy wpadać w panikę. On Nas będzie prowadził, będziemy żyć w Jego obecności. Bo jest też napisane: “kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy“. Właśnie ci, którzy odwracają się od Boga, którzy Go zostawili żyją swoim życiem, nie będą tego mieli. Taka będzie różnica. Nie będą mieli tej Bożej ochrony i obecności.

Czy jesteś już ujęty przez Boga za rękę?

Myślę, że to tyle. Nie chcę robić jakiegoś niepotrzebnego zamieszania ale tak konkretnie chciałem się skupić na tym, żeby nie przykładać za bardzo uwagi do tego co jest tak głośne i popularne w dzisiejszych czasach. Dlatego też, że nie zawsze to wszystko co jest mówione, a raczej najczęściej tak jest, że jak cały świat o czymś trąbi, to tak się nie dzieje. Na przykład ostatnio było tak głośno 23 września miała być jakaś specjalna konstelacja, układ gwiazd. Ile było paniki w całym internecie, że coś się wydarzy, że to jest to co napisane w objawieniu. A ja jak to wszystko widziałem i słyszałem to powiedziałem do swojej żony: “wiesz co się stanie 23 września? Nic się nie stanie.” I nic się nie stało. Tak samo jak nic się nie stało wcześniej, 21 maj, 2012 itd.
Dlatego nie dajmy się zwodzić ani oszukiwać. Trzymajmy się Boga. Niech nas nie pochłoną tego rodzaju sprawy, teorie spiskowe. Żebyśmy nie to stawiali w centrum naszego życia, bo wierzę, że to szatan chce z nami uczynić.

Na zakończenie jeszcze przytoczę fragment Psalmu drugiego od 1 do 4 wiersza:
Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? 
Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko PANU i jego pomazańcowi, mówiąc:
Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta.
Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził”

Niech to będzie też dla nas taką wskazówką, że Pan Bóg, który jest w niebie, On wszystko widzi, zna zamysły ludzi rządzących i stanie się tylko to na co On pozwoli. Więc w Nim niech będzie ukryta nasza ufność, w Nim szukajmy ratunku, schronienia. Patrzmy w przyszłość widząc przed nami Pana Jezusa, Boga. Cokolwiek by się działo wokół nas, my bądźmy ukierunkowani na naszego Pana.

Dziękuję

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top