05 STYCZNIA 2021

Wypowiedzi Pana Jezusa. Piąta. Sól i światłość.

Sól i światłość to piąta część serii skupiającej się tylko na wypowiedziach Pana Jezusa.

Ewangelia Mateusza 5, 13 – 16
 
Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?
Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 
 
Ta doskonale znana wszystkim chrześcijanom wypowiedź Pana Jezusa jest podstawą poniższego nagrania. Czy można dowiedzieć się czegoś nowego na ten temat? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że to co usłyszysz w jakimś stopniu przyczyni się do Twojego duchowego wzrostu. Tego też z całego serca życzę.

List do Rzymian 1, 22

Mienili się mądrymi, a stali się głupi.

Pierwszy list do Koryntan 1, 20 b

… Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?

Księga Jeremiasza 4, 22

Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją.

Przypowieści Salomona 1, 7 ; 12, 15 ; 12, 16 ; 20, 3

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.

Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry.

Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę.

Trzymać się z dala od zwady, przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać.

Pierwszy list Piotra 2, 12

Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia.

Biblia Warszawska

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top