14 MARCA 2021

Wypowiedzi Pana Jezusa. Siódma. Gniew i pojednanie

Gniew i pojednanie to kolejne, siódme nagranie z serii Wypowiedzi Pana Jezusa.

Fragment Ewangelii Mateusza 5, 21 – 26 (tekst poniżej) jest doskonale znany czytelnikom Biblii. Sam przeczytałem go wielokrotnie, jednak nigdy nie przyglądałem się z bliska tej wypowedzi Pana Jezusa. Do teraz.
Wiedziałem, że gniew jest czymś czego należy unikać. A pojednanie czymś, z czym nie należy zwlekać. Ale to wynika z innych miejsc Nowego Testamentu. Z tego tekstu, głównym przesłaniem dla mnie było przede wszystkim to, że zabójstwo ma swój początek we wnętrzu człowieka. I że niekoniecznie trzeba uśmiercić kogoś fizycznie aby zgrzeszyć.

W tym nagraniu przyglądam się bliżej całej tej wypowiedzi. Poruszam różne wątki. Robię to nie z pozycji nauczyciela, który wszystko wie i tak chce nauczyć innych. Ale z pozycji zwykłego, prostego brata w wierze, który sam się uczy i potrzebuje Nauczyciela. 

Z nadzieją, że może i Tobie przyda się do czegoś to moje mówienie. Oraz z życzeniem Bożego błogosławieństwa. Zapraszam Cię do wysłuchania i zachęcam do interakcji. 

Niech Boża obecność towarzyszy Ci podczas słuchania.

Ewangelia Mateusza 5, 21 – 26

Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
 
A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.
 
Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,
 
Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.
 
Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
 
Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.
 

List do Efezjan 4, 26 – 27

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,

Nie dawajcie diabłu przystępu.

UDOSTĘPNIJ
POWIADOMIĆ CIĘ O NOWOŚCIACH?ZOSTAW SWÓJ ADRES E-MAIL
 
Scroll to Top