Dom Słowa

Aktualności

Kwas, więzienie, uwolnienie

Główny tekst biblijny, na podstawie którego powstało to kazanie pochodzi z Dziejów Apostolskich 12,1-10

Dobry Bóg, nieskory do gniewu i pełen łaski

Nauczanie biblijne na temat dobroci Boga. Jego łaski i miłosierdzia wobec tych, którzy błądzą nie z buntu ale mają serce dla Niego.

Boże standardy mimo przemocy wroga

To nauczanie oparte jest na historii o Gedeonie, którego Bóg wybrał do swojego dzieła.

Wymieszanie, jedno z działań wroga

Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne, że nie będzie go można policzyć z powodu mnóstwa.

Uwolnienie od palenia – świadectwo

Kiedy się nawracałem byłem osobą niepalącą. Nie dlatego że nigdy nie paliłem, ale dlatego, że jakiś czas przed moim nawróceniem rzuciłem palenie. Jednak to, że przestałem palić wcale nie oznaczało, że byłem wolny od tego nałogu.

Nazwać Jezusa Panem w Duchu Bożym

Wielu ludzi nazywa Pana Jezusa swoim Panem, jednakże ich życie ukazuje, że jest zupełnie inaczej. Ponieważ są to tylko słowa ich ust.

Zachęta Ehuda

Każdy, zdrowy w wierze chrześcijanin pragnie być użyteczny dla Boga. Chce być przez Niego użyty i służyć Mu. Czasem jednak znajduje się w okolicznościach, czy takiej sytuacji życiowej, gdzie wydaje się to niemożliwe.

 
Przewiń do góry